Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Askonsdagsmässa

Inled fastan med en lugn stund i Amiralitetskyrkan

Askonsdagen som infaller den 26 februari inleder fastan som sträcker sig 40 vardagar fram till och med påskafton (söndagar är inte fastedagar).

 Välkommen på mässa klockan 08.15.

Präst: Lars-Gunnar Vilgeus
Organist: Annika Nilsson

 

KORSTECKNANDE I ASKA
Korstecknet i aska är en gammal kristen symbol på botgöring under fastan.
Som en del av syndabekännelsen får vi ta emot korsets tecken i aska som en
påtaglig syndabekännelse. Den gemensamma syndabekännelsen som normalt
sett finns i gudstjänsten utgår därför.