Uttalande: HBTQ-personer riskerar dödstraff i Uganda

Nyhet Publicerad Ändrad

Förra veckan antogs ett lagförslag i Ugandas parlament med följd att HBTQ-personer nu riskerar dödstraff bara genom att finnas till. Som en trosbaserad och rättighetsbaserad biståndsaktör fördömer Act Svenska kyrkan beslutet utifrån vårt ansvar att som kristen aktör stå upp för människovärdet och mänskliga rättigheter.

Parlamentets ledamöter röstade igenom förslaget med överväldigande majoritet med 387 röster mot två. Den nya lagen innebär att homosexuella handlingar riskerar att beläggas med livstids fängelse eller i värsta fall dödsstraff.

Uganda är sedan tidigare ökänt för sin intolerans mot homosexuella. År 2014 röstades ett lagförslag igenom av liknande karaktär som sedan drogs tillbaka. Risken att utsättas för trakasserier, hot och våld är stor för landets HBTQ-personer. Bara under februari månad i år har 110 personer uppgett att de utsatts för våld eller hot. Det skärpta lagförslaget innebär exempelvis att journalister kan straffas om de rapporterar positivt om HBTQ-personer. Likaså utdöms straff till de hälso- och sjukvårdsinrättningar som erbjuder HBTQ-personer tjänster och vård. Dessutom riskerar personer som visar solidaritet med HBTQ-personer att straffas.

Act Svenska kyrkans partner, som arbetar med hiv-förebyggande åtgärder globalt, menar att lagförslaget kommer att bidra till ökad stigmatisering och försvåra arbetet med att behandla och minska spridning av hiv – vilket i sin tur är ett hot mot folkhälsan i Uganda. Flera människorättsorganisationer menar också att HBTQ-frågor används som ett slagträ mot de samhällsproblem som finns i landet där HBTQ-personer utmålas som hot mot "den traditionella familjen", religionen och samhället i stort. Detta är del av den negativa trend som vi ser globalt där det blivit allt svårare för civilsamhället och människorättsförsvarare att verka fritt och oberoende. 

Aktörer från HBTQ-rörelsen i Uganda har uppmanat omvärlden att agera och sätta press på president Yoweri Museveni att lägga sitt veto mot lagförslaget. Direkt efter lagförslaget röstades igenom vädjade även FN:s högkommissarie Volker Türk till presidenten att inte underteckna. 

Act Svenska kyrkan ser med oro på hur religion används som ett påtryckningsmedel för att motivera det nya lagförslaget. Konservativa religiösa aktörer i Uganda med koppling till trosbaserade rörelser i USA har spelat en aktiv roll för uppkomsten av lagförslaget som antogs i veckan. Dessa aktörer var även starkt bidragande till det lagförslag som presenterades 2014. Samtidigt arbetar många trosbaserade aktörer oförtrutet för att främja HBTQ-personers mänskliga rättigheter, ofta i kontexter där de riskerar att utsättas för hot och hat. De behöver därför allt stöd de kan få. 

Som trosbaserad och rättighetsbaserad biståndsaktör har Act Svenska kyrkan ett kristet ansvar att stå upp för människovärdet och mänskliga rättigheter utifrån en livsfrämjande teologi. Varje människas värdighet och rättigheter måste vara självklara: vi är alla skapade till Guds avbild och detta angår oss alla.