Meny

Katastrofinsatser i Syrien återupptas

Act Svenska kyrkan kan tillsammans med partner nu återuppta de humanitära insatserna i nordöstra Syrien, efter ett tillfälligt avbrott på grund av det förvärrade säkerhetsläget.

Just nu arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med partner för att så snart som möjligt komma igång med verksamheten. Stridigheterna i området skapade på kort tid 150 000 nya internflyktingar i Syrien. Behoven är fortfarande stora i den kaotiska situationen, och arbetet fokuseras på att bistå med exempelvis psykosocialt stöd, förnödenheter eller kontantersättningar.

– DanChurchAid planerar nu för att återuppta viss verksamhet med lokal personal på ett par platser i Nordöstra Syrien. Läget är dock fortfarande osäkert, och arbetet kommer att pågå under förutsättning att personalen känner sig tillräckligt säker på dessa platser, säger Rania Salameh, humanitär handläggare för Act Svenska kyrkan.

– Vi gör allt vi kan för att komma igång med allt det praktiska så snart som möjligt, säger Rania Salameh. Vi måste också arbeta i vetskap om att det politiska läget fortfarande kan förändras.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.