Kvinna ropar i en megafon. Det är megafonen som är i fokus.
Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Uttalande: Act Svenska kyrkan uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att fortsätta stå upp för kvinnors, flickors och hbtqi+-personers mänskliga rättigheter.

Nyhet Publicerad

Act Svenska kyrkan uppmanar tillsammans med 65 andra organisationer FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) att fortsätta stå upp för kvinnors, flickors och hbtqi+-personers mänskliga rättigheter.

Runtom i världen pressas kvinnors, flickors och hbtqi+-personers rättigheter tillbaka. Globalt mördades 327 transpersoner och icke-binära mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022, enligt Transgender Europe (TGEU). Mörkertalet befaras dock vara högre. 

Vi ser hur aktörer med en värdekonservativ agenda driver organiserat motstånd mot jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). De står bakom diskriminerande politik och lagar samt sprider anti-genus och anti-transbudskap där transpersoner inte sällan utmålas som ett hot mot kvinnors och flickors rättigheter.   
 
Act Svenska kyrkan fördömer alla försök att ställa kvinnors, flickors och hbtqi+-personers rättigheter mot varandra. Detta bidrar endast till att dölja de strukturella orsakerna bakom diskriminering och könsrelaterat våld samt spär på polarisering. 
 
Vi hänvisar till principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som universella, odelbara och ömsesidigt beroende och sammanlänkade och uppmanar MR-rådet att tillämpa en intersektionell analys i sitt arbete och fortsätta försvara kvinnors och flickors, inklusive hbtqi+-personers rättigheter globalt.  
 
Läs uttalandet i sin helhet.