Vassända-Naglum

Vassända Naglums kyrkogård, belägen söder om kyrkan,  anlades år 1800 i samband med att kyrkan stod klar. Här kan man se prov på de gamla kyrkomurarna. Kyrkolagen  angav att kyrkogårdarna skulle omges av en ’balk’ som skyddade gravarna, då kreatur strövade fritt utanför kyrkogården.

Muren norr om kyrkan var dock uppförd så nära kyrkan så man i brist på utrymme senare anlade en ny kyrkogård några hundra meter längre bort.
Bristen på gravsättningsmöjligheter i närhet till kyrkan var dock inget man reflekterade så mycket över på, då det på denna tid var förenat med mycket motvilja att begravas norr om kyrkan.

Till denna kyrkogård flyttades 1975, samtliga kistor och urnor efter samtliga av ätten Haij som hade varit ägare till säteriet Onsjö. Kistorna och urnorna har tidigare varit placerade i gravkapell uppfört av överste Wolrat Wilhelm Haij (1741-1803) på Onsjö säteris ägor.