Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsexpedition och församlingssalar

Församlingsexpeditionen

På Prästvägen 6 ligger församlingsexpeditionen.

Öppettider:

Mån, Tis 10.00-12.00

Tor, Fre 10.00-12.00

Telefon 08-584 80 80

Vad kan församlingsexpeditionen hjälpa dig med?

Bokning av lokal för offentligt evenemang sker efter godkännande av Kyrkoherde.
Bokning av lokal sker via församlingsexpeditionen.

•Kostnad för Prästgården i Bro samt Håtunagården: 500 kr
•Kostnad för Kyrkstugan i Håbo-Tibble: 200 kr
•Medhavande av djur är förbjudet.
•Sprit- och rökförbud råder. Vin i samband med matservering är tillåtet.
•Dukar, servetter o dyl. ingår inte.

Församlingen erbjuder en möjlighet att låna eller hyra lokaler.
Tillgång till lokaler i anslutning till dop, kyrklig vigsel och begravning är gratis.
Lokalanvändning för lokala föreningars sammanträden är gratis.
Alla som har använt lokalerna städar efter sig. Om det inte är städat debiteras kostnad för städning.

Församlingssalar

Bro församling

Telefon: 08 - 584 808 80         
E-post: Bro församling

bokning av dop, vigsel, begravning, lokaler, kontakt med personal, anmälan till verksamhet, frågor om begravningsplatsen, förmedlar kontakt till präst och diakon vid enskilt samtal m.m.