Välkommen till Rådmansö-Frötuna Pastorat

Foto: Susanna Alstermark

Skapad:2011-02-22 09:30:00

Foto: Susanna Alstermark

Skapad:2013-10-28 22:09:00


Våra olika verksamheter:

Frötuna:

 

Foto: Angelica Martell

Skapad:2010-05-26 13:00:00

Välkommen till öppna förskolan i Frötunagården!

Läs mer om Öppen förskola Frötunagården

Rådmansö:

 

Rådmansö församlingshem

Rådmansö församlingshem Foto: Susanna Alstermark

Skapad:2014-09-29 13:32:00

Foto: Angelica Martell

Skapad:2010-11-25 12:45:00
Barnverksamheten i Frötunagården

Barnverksamheten i Frötunagården

Skapad:2011-01-18 20:45:00

Vill du spela teater? Har du alltid längtat men aldrig vågat, prova nu!

Läs mer om Teaterkompaniet Rådmansö
Skapad:2010-05-26 13:00:00

Läs mer om våra Musikkompanier på Rådmansö.

Läs mer om Musikkompanier Rådmansö

 

 

 

 

 

 

Pastorsexpeditionen

Skapad: 2010-04-28 00:00:00

Pastorsexpeditionen för Rådmansö och Frötuna församlingar ligger i Frötunagården bredvid Frötuna kyrka.

Öppettider: Tisdag och torsdag kl.09.00-12.00

Telefon: 0176-766 00

Fax: 0176-766 22

E-post: Rådmansö Frötuna

Adress:
Rådmansö-Frötuna Pastorat
Rösavägen 29
761 92 Norrtälje

www.svenskakyrkan.se/radmanso
www.svenskakyrkan.se/frotuna

Foto: Angelica Martell

Ny lekplats i Frötunagården

Ny lekplats vid Frötunagården Foto: Angelica Martell

Kalender

Minnesgudstjänst
2014-11-01 kl: 11:00
Frötuna kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-11-01 kl: 16:00
Rådmansö kyrka
Mer information
Ekumenisk gudstjänst i Spillersboda missionskyrka
2014-11-02 kl: 11:00
Spillersboda Missionskyrka
Mer information
Café i barnavdelningen
2014-11-06 kl: 10:00
Frötunagården-barnavdelningen
Mer information
Musikgudstjänst Kantorskören
2014-11-08 kl: 16:00
Rådmansö kyrka
Mer information
Sopplunch
2014-11-12 kl: 12:00
Frötunagården
Mer information
Café i barnavdelningen
2014-11-13 kl: 10:00
Frötunagården-barnavdelningen
Mer information
Dans och rörelse med Maria Rimshult
2014-11-15 kl: 09:00
Rådmansö församlingshem
Mer information
Taizegudstjänst
2014-11-15 kl: 14:00
Frötuna kyrka
Mer information
Söndagsgudstjänst
2014-11-16 kl: 11:00
Rådmansö kyrka
Mer information
Musikgudstjänst med allsång "Svenska visor"
2014-11-16 kl: 18:00
Frötuna kyrka
Mer information
Café i barnavdelningen
2014-11-20 kl: 10:00
Frötunagården-barnavdelningen
Mer information
Sopplunch
2014-11-20 kl: 12:00
Rådmansö församlingshem
Mer information
Konsert med Musikkompani 3 och husbandet "Golden H
2014-11-22 kl: 19:00
Rådmansö kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2014-11-23 kl: 11:00
Frötuna kyrka
Mer information
Café i barnavdelningen
2014-11-27 kl: 10:00
Frötunagården-barnavdelningen
Mer information
Adventsgudstjänst
2014-11-30 kl: 11:00
Rådmansö kyrka
Mer information
Adventsgudstjänst
2014-11-30 kl: 11:00
Frötuna kyrka
Mer information
 
 
 

 

 

 

 

 

//