Skapad: 2014-07-25 07:00:00

Gudstjänster i veckan
Här hittar du alla gudstjänster och aktiviteter under kommande veckan.

Läs mer
  • Kalmar domkyrka
  • Kalmar S:t Johannes kyrka
  • Heliga korsets kyrka
  • S:ta Birgitta kyrka
  • Två Systrars kapell
Skapad: 2010-03-29 14:30:00

 Här kan du läsa om det rika musiklivet i våra kyrkor

Gröna salens flygel

Gröna salens flygel Foto: Christer Svensson

Läs mer
Skapad: 2014-10-21 15:54:00

I år planerar vi en härlig sångfest
lördagen 29 november, med
adventstidens mest älskade
sånger och psalmer.

Vi vill nu samla ihop en stor
sjungande kör som tillsammans
med Aspiranterna stödjer
allsången och höjer kyrkans tak.

Kom och sjung! Fyra övningar,
fyra tisdagar med start 28/10.
Info och anmälan,
kontakta organist
Ida Fahl 0480-421457,
ida.fahl@svenskakyrkan.se

Läs mer
Skapad: 2014-09-24 09:02:00

Svenska kyrkans familjerådgivning, i S:t Lukas regi, är öppen för par, familjer och ensamstående för samtal och stöd.

Läs mer

Fint pris för renovering

Skapad: 2014-07-17 10:17:00

När stadsbyggnadspriset i Kalmar delades ut för sjunde gången blev det Kalmar domkyrka som fick årets pris för ett fantastiskt renoveringsarbete.

Det är hundra år sedan man senast renoverade domkyrkan säger byggnadsantikvarie Richard Edlund, Kalmar läns museum.

Skapad: 2014-07-29 09:09:00

 

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Skriften inleds med en sammanfattning av kunskapsläget och utmynnar i konkreta uppmaningar.

Läs mer

Dagens bibelord

Skapad: 2011-09-09 09:35:00

Foto: Joachim Grusell


Ta kontakt med pastors-
expeditionen, 0480-42 14 02.

Ytterligare information och inträdesblankett hittar du här.

Arkitekturpris 2012

Skapad: 2012-12-07 13:10:00

Sveriges arkitekter Blekinge Kalmar Arkitekturpris 2012 har tilldelats Kalmar domkyrka. 

Juryns motiveringen lyder ” för en framsynt och skicklig restaurering av den praktfulla barockkyrkan. Såväl helhetsintrycket i kyrkorummet som lyskraften i detaljarbeten håller hög arkitektonisk klass”.

Arkitekter: Barup & Edström Arkitektkontor.

Byggherre: Kalmar domkyrkoförsamling.

Skapad: 2011-09-06 11:10:00

Foto: Per Carlsson


Svenska kyrkan i Kalmar lånar gärna ut brudkronor, lyssna med din församling.

Läs mer
Skapad: 2011-09-06 11:40:00

Som medlem i Svenska kyrkan och någon av Kalmars fem församlingar, har Du möjlighet att låna/hyra lokaler i samband med dop eller minnesstund.

Läs mer

 

 

 

 

Kontakt

Skapad: 2008-04-09 16:10:00
Svenska kyrkan i Kalmar

Post- och besöksadress: 

Kalmar pastorat
Södra Vallgatan 25
392 31 Kalmar

Telefon: 0480-42 14 00
Fax: 0480-42 14 14 Epost:

Kansliets öppettider:
Måndag - fredag 
9.00-12.00, 13.00-15.00

Kalmar Stadsmission

Skapad: 2008-12-03 16:14:00
Skapad: 2014-09-12 13:25:00

Svenska kyrkan i Kalmar förvaltar ett antal stiftelser med olika inriktningar

Läs mer

 

 

 

//