Fastekampanjen 2015 - var med och utrota hungern!

Trots att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla, lever 800 miljoner utan att kunna äta tillräckligt. Men det går att utrota hungern! Var med du också! Kampanjen startar den 15 februari 2015.

Mat är en mänsklig rättighet
Genom att minska fattigdom och ge fler människor möjlighet att försörja sig minskar hungern.

När hunger minskar ökar jämställdhet 
När kvinnor får en inkomst och deras ställning stärks minskar inte bara den egna familjens hunger. Ofta påverkas hela samhället positivt, jämställdhet och samarbete ökar och fler barn får gå i skola.

Klimatförändringar ökar hungern 
Allt extremare väder förstör skördar och orsakar missväxt. Det drabbar självförsörjande jordbrukare hårdast, och riskerar att människor som redan lever på gränsen inte längre kan försörja sig.

Ge en gåva idag >>

Gåvorna användes till:

  • Mikrolån som ger människor chans att låna pengar och starta verksamhet för att försörja sig.
  • Utbildning som ger småbönder kunskap hur de kan odla så att de får större skördar, få mat för dagen och ett överskott till skola, hälsovård och annat.
  • Toaletter ​som minskar dödliga sjukdomar och ger friskare barn som orkar gå i skolan.
  • Matpaket som behövs när krisen är som störst och hungern som värst.
Barnen i Tisabalima kan äta sig mätta, de kan lättare följa med i skolan. De får ett bättre liv och kan bidra till samhällets utveckling.

Barnen i Tisabalima kan äta sig mätta, de kan lättare följa med i skolan. De får ett bättre liv och kan bidra till samhällets utveckling. Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-11-26 15:45:00

I landsbygdsprojektet i Tisabalima får kvinnorna stöd att ta kommandot över sin egen och sin familjs framtid. Både kvinnor och män lär sig om nya jordbruksmetoder och torktåliga grödor. Kyrkans arbete är så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen.

Läs mer om projektet som verkligen ger effekt

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-03-12 13:45:00

Ökad hunger är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan vill att Sverige och EU ska ta ett mycket större ansvar.

Läs mer om hur och varför vi arbetar med klimatfrågan >>

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2011-02-19 08:05:00

De flesta människor som hungrar lever på landsbygden. Klimatförändringarna riskerar att göra dem hungrigare. Svenska kyrkan arbetar enligt en metod som gör att skördarna kan öka trots torkan.

Läs mer om hur vi arbetar med jordbruksutveckling i kampen mot hungern >>

För dig som arbetar med fastekampanjen i församlingen

//