Tack för alla gåvor för att utrota hungern!

Efter Svenska kyrkans sex veckor långa fastekampanj kan vi nu med glädje se tillbaka på en period av stort engagemang, där många enskilda och grupper medverkat för att utrota hungern i världen. Tack alla som har varit med! 

Vad kampanjens resultat blir vet vi först i mitten av maj. Du som varit engagerad i insamlingsarbetet i din församling kan följa sammanräkningen av resultatet på Svenska kyrkans intranät>> 
 
Följ gärna det internationella arbetet på vår webbplats, i våra bloggar eller på vår Facebooksida>> 
 
Varmt tack för alla bidrag! Gåvorna används till:
  • Mikrolån som ger människor chans att låna pengar och starta verksamhet för att försörja sig.
  • Utbildning som ger småbönder kunskap hur de kan odla så att de får större skördar, få mat för dagen och ett överskott till skola, hälsovård och annat.
  • Toaletter ​som minskar dödliga sjukdomar och ger friskare barn som orkar gå i skolan.
  • Matpaket som behövs när krisen är som störst och hungern som värst.
  •  Haiti är det fattigaste landet på västra halvklotet. Familjen Dupres kämpar mot klimatförändringar och fattigdom. Genom stöd från Svenska kyrkan har Abel fått utbildning i jordbruk och Imaculadora har kunnat ta ett litet lån genom en kvinnogrupp. Klicka på filmen ovan. (Längd 3 min:20 s.)  

Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen

Skapad:2012-09-06 13:15:00

Läraren Peter Charlie i Haiti kan inte leva på sin lön men älskar att undervisa. Han vet att utbildning är enda vägen ur fattigdom. Han vet också att skolmaten är dagens enda mål för många barn.

Läs mer om hur du kan vara med och stödja människor i Haiti

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2010-01-26 12:30:00

I Kambodja stöder Svenska kyrkan projekt för att förbättra livet för de allra fattigaste. De får stöd att odla mer grönsaker, kunna bli självförsörjande och ge bättre kost åt barnen.

Läs mer om hur barn i Kambodja kan få en framtid.

 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-03-12 13:45:00

Ökad hunger är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan vill att Sverige och EU ska ta ett mycket större ansvar.

Läs mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med klimatfrågan

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2011-02-19 08:05:00

De flesta människor som hungrar lever på landsbygden. Klimatförändringarna riskerar att göra dem hungrigare. Svenska kyrkan arbetar enligt en metod som gör att skördarna kan öka trots torkan.

Läs mer om hur vi arbetar med jordbruksutveckling i kampen mot hungern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ arbetet världen runt i våra bloggar!

Skapad: 2011-04-28 09:50:00

Foto: Ewa Almqvist/IKON

Skapad:2014-02-21 15:53:00

Rullande gatukök - så kallade Food trucks - är ett nytt fenomen i Sverige. Under ALLT för att utrota hungern-kampanjen åkte vi på turné med vår egen food truck för att skapa uppmärksamhet kring hungersituationen i världen.

Läs mer om hur det fungerar och vilka orter Food trucken besöker>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//