Kalendarium


med reservation för ändringar

 


Onsdag 7 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet

Torsdag 8 oktober
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet 

Söndag 11 oktober
11.00 Min Kyrka Skördefest!, Barnkörerna, ledare Peter Sterner Gunnarsson, Thomas Arlevall präst
Efter gudstjänsten är det kaffe med äppelkaka i församlingshemmet där intäkterna går till Svenska kyrkans internationella arbete 

17.00 Konsert. Gloria av Vivaldi samt musik av Gjeilo, Bach och Roman. Vokalensemblen Alicia, Christina Larsson Malmberg sopran, Susanna Simonsson, sopran, barockensemblen Tre Kronor, konsertmästare Ann Wallström, dirigent Peter Sterner Gunnarsson. 

Entré 100 kr som går till UNHCR, FN:s flyktingorgan, till stöd för
människor som tvingas fly sina hem • Biljetter säljs vid entrén

Tisdag 13 oktober
09.30 Qigong, församlingshemmet
Ledare: Lisbet Wennerström  
 11.45 Lunchmässa. 
12.00 Tisdagslunch. Församlingshemmet. Marskalken av Finland  Gustaf Mannerheim. Troligen Nordens störste statsman under 1900-talet.
Populärföreläsning, Ulf Swenzén
Anmälan senast fredag 9 oktober till Ulrica Hamrin  08-748 19 14,  ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se. 

Onsdag 14 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 

Torsdag 15 oktober
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet 

Söndag 18 oktober
11.00 Mässa, Claes-Otto Hammarlund, ensemble ur Kyrkokören  sjunger musik av Musik av Palestrina, Tallis och Mozart.  

Tisdag 20 oktober
09.30 Qigong, församlingshemmet
Ledare: Lisbet Wennerström  
 11.45 Lunchmässa. 

Onsdag 21 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

Torsdag 22 oktober
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet 
18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden slutar.

Söndag 25 oktober
11.00 Mässa, Anna Höglund 

Tisdag 27 oktober
11.45 Lunchmässa. 


Onsdag 28 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  

 

 

M E R  I  H Ö S T

Lördag 31 oktober
13.00, 14.00, 15.00 Musikandakter, Skogsö Kapell
Stilla musik där man får komma och gå som man vill, tända ljus, be en bön, sitta och meditera. 
Susanne Francett, sång och violin,  Eric Francett, kontrabas 

18.00 Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem
Karin Kjellgren, sopran, Anna Zander Sand, mezzosopran, Michael Axelsson, tenor, Lars Johansson Brissman, baryton, Orkester Pro Musica, Saltsjöbadens kyrkokör. Dirigent Katja Själander.

Entré 100 kr som går till UNHCR, FN:s flyktingorgan, till stöd för
människor som tvingas fly sina hem

Söndag 1 november
11.00 Mässa, Vokalensemble Alicia. 
16.00 Kammarmusik I Allhelgonatid. 
Hans -Göran Eketorp, cello, Stefan Lindgren, piano.
M. Bruch: Kol Nidrei op.47 Adagio S.Rachmaninoff: Andante ur Cellosonat op. 19 S.Rachmaninoff: Preludie op.3 nr.2 S.Rachmaninoff: Preludie op 23 nr 6 F.Chopin: Cellosonat op. 6 ( Allegro, Scherzo, Largo och  Finale Allegro.).
Fri entré. Kollekten tas upp till församlingens musikverksamhet. 

Torsdag 5 november
18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden slutar.

Tisdag 10 november 
11.45 Lunchmässa
12.00 Tisdagslunch: Vikingatiden i Nacka, Martin Rundkvist 
 Anmälan senast fredag 6 november till Ulrica Hamrin, 08-748 19 14,  ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.   

Tacksägelsedagen


Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland delar ut i församlingen alternativt säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande.

Tema
Lovsång

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi höstblommor, höstlöv  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Krönikeboken kapitel 29, vers 10 - 14
Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.

Epistel
Till de kristna i Thessalonike kapitel 5, vers 16 - 24
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 17, vers 11 - 19
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?” Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 65, vers 9 - 14
De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//