Kalendarium


Söndag 26 oktober
11.00 Söndagsmässa, Thomas Arlevall

Tisdag 28 oktober
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00 Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>> Läs mer    

Onsdag 29 oktober
09.00 Morgonbön, Skogsö Kapell
18.30 Kvällsmässa
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Fredag 31 oktober
18.00 Ljusandakt, Stillhet & Ro, Maria Eksmyr, Skogsö kapell

Lördag 1 november
11.00 Mässa, Anna Höglund, Maria Eksmyr, Skogsö Kapell
13.00 Musikandakt, Susanne Francett, sång och violin och Eric Francett – bas, Skogsö kapell
14.00 Musikandakt, Susanne Francett, sång och violin och Eric Francett – bas, Skogsö kapell
15.00 Musikandakt, Susanne Francett, sång och violin och Eric Francett – bas, Skogsö kapell
18.00 Allhelgonakonsert, Gabriel Fauré ”Requiem” & Francis Poulenc ”Konsert för orgel, stråkar och slagverk”   Saltsjöbadens kyrkokör, Gustavsbergs kammarkör, Gustavsbergskören, Stockholms Akademiska orkester, Susanne Francett, sopran, Thomas Sepp, baryton, Stefan Själander, orgel, Katja Själander & Helena Söderman Bohlin, dirigenter. Entré 100 kr. Biljetter säljes en timme innan vid entrén.

Söndag 2 november
11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, Anna Höglund, Maria Eksmyr


Tisdag 4 november
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00 Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>> Läs mer      

Onsdag 5 november
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa 

Torsdag 6  november
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  

Söndag 9 november
11.00 Min kyrka, Thomas Arlevall,
16.00 Jazzkonsert
Margareta Bengtson sång Roger Svedberg vibrafon Stefan Gustafson piano Patrik Boman kontrabas   Biljettpris 150 kr  Överskottet går till Svenska kyrkans internationella arbete bland utsatta mammor och barn i Kapstadens kåkstäder (projektet Philani). 

Tisdag 11 november
11.45 Lunchmässa
12.00 Tisdagslunch, mer info kommer
 18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
>> Läs mer    

Onsdag 12 november
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa 
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Torsdag 13 november
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer   

Söndag 16 november
11.00 Mässa, Anna Höglund
16.00 Taizemässa, Maria Eksmyr

 Tisdag 18 november
11.45 Lunchmässa

Onsdag 19 november
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
09.30 Kyrka-För-Skola
"- Även superhjältar kan vara rädda ibland! Att vara som man är!" 
Roliga sånger, kända psalmer, ljuständning...   Alla barn får en frukt
18.30 Kvällsmässa   

Torsdag 20 november
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer   

Söndag 23 november
11.00 Mässa, Anna Höglund, Saltarkören

Tisdag 25 november
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00 Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>> Läs mer   
 18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
>> Läs mer   

Onsdag 26 november
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Torsdag 27 november
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer   

Söndag 30 november, 1:a advent!
09.30 Adventsmässa, Maria Eksmyr, Helena Hansson
11.00 Adventsmässa, Maria Eksmyr, Thomas Arlevall
13.45 Advetsgudstjänst på Sjötäppan, Helena Hansson
14.45 Advetsgudstjänst på Sjukhuset, Helena Hansson
16.00 Barnens Advetsgudstjänst, Thomas Arlevall

Tisdag 2 december
11.45 Lunchmässa

Onsdag 3 december

09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   

Torsdag 4 december
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer 

Söndag 7 december
11.00 Mässa, Skogsö kapell, Helena Hansson
18.00 Konsert Chorus Nouveau och Stockholms Gosskörs Veterankör

Tisdag 9 december
 11.45 Julkonsert med Saltarkören
12.00 Tisdagslunch/julavslutning, obs anmälan
 18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
>> Läs mer   

Onsdag 10 december
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
19.00 Konsert Nacka musiksskola
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.  

 
Torsdag 11 december
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer 

Fredag 12 december
 Luciavaka

Söndag 14 december
10.00 Luciagudstjänst
15.00 Julkonsert: Bachs Juloratoriet, Saltsjöbandens Kykrokör, Vokalensemble Alicia, entré 100 kr
18.00 Julkonsert Bachs Juloratoriet, Saltsjöbandens Kykrokör, Vokalensemble Alicia, entré 100 kr

Tisdag 16 december
11.45 Lunchmässa

Onsdag 17 december
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   

Torsdag 18 december
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
Julkrubba samt fika

Söndag 21 december
11.00 Söndagsmässa, Sjukhuset, Helena Hansson
16.00 Taizemässa, Helena Hansson

Tisdag 23 december
16.00 Julspel
18.00 Julspel

 med reservation för ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Trons kraft

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Josua kapitel 2, vers 1 - 15
Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet sände han bud till Rachav: ”Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet.” Kvinnan gömde de båda männen och svarade: ”Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem, så hinner ni ifatt dem.” I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan, åt vadställena till, och när förföljarna var ute stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på taket. Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö.” Männen svarade: ”Vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss! När Herren ger oss landet skall vi visa dig godhet och trohet.” Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren.

Epistel
Till hebreerna kapitel 11, vers 29 - 33
I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap,

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 1 - 12
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 73, vers 23 - 26
Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//