Kalendarium

Livet segrar

Skapad: 2015-04-07 08:05:00


med reservation för ändringar

A P R I L  

 

Måndag 20 april
18.00 Hur gick det 2014?Vi går igenom året som gått i kyrkan, med gravverksamheten och förskola. Mötet är öppet för alla intresserade.
Informationsmöte kring årsredovisning 2014, Församlingsexpeditionen​

Tisdag 21 april
11.45 Lunchmässa

Onsdag 22 april
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   
19.00 (efter mässan), Visning av kyrkan
Åsa Leander guidar dig genom kyrkans kända och okända delar. Hör om hur kyrkan blev till, upplev Ferdinand Bobergs arkitektur, njut av Carl Milles konstverk. Anmälan 08 748 19 00, saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se.

Torsdag 23 april
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  

Söndag 26 april
11.00 Mässa Rörelse i rum, tid och evighet, Maria Eksmyr, Ulrica Hamrin

Tisdag 28 april
11.45 Lunchmässa
19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor! 
If you are working as an Au Pair, visit o.ur little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet. 

Onsdag 29 april
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   
 
Söndag 3 maj  
11.00 Mässa, Thomas Arlevall, Vokalensemblen Alicia
Efter mässan enkel lunch med föredrag om mänskliga rättigheter i Mexiko. Emma Idestrand  berättar om om situationen för människorättsförsvarare i Mexiko och om Kristna Fredsrörelsens arbete där. Tisdag 5 maj

11.45 Lunchmässa
19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor! 
If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet. 

Onsdag 6 maj
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa  
19.00 Ung i kyrkan, församlingshemmet

Torsdag 7 maj
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer 

Bönsöndagen 10 maj
11.00 Konfirmation med Mässa, Helena Hansson, Ulrica Hamrin

Tisdag 12 maj
11.45 Klinga mina klockor - vårkonsert med Saltarkören
Saltarkören sjunger vår- och kärlekssånger.
Peter Sterner Gunnarsson, piano, Katja Själander, dirigent
12.15 Tisdagslunch - Vårlunch. Kostnad 70 kr. OBS anmälan till lunchen
senast 8/5 08-748 19 14.
19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor! 
If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet. 
19.30  ”Konsert inför körresa till Prag”
Vokalensemblen Alicia, Peter Sterner Gunnarsson, dir
Susanna Simonsson, sopran Sandra Leja Bojsten, piano
Fri entré. 

Onsdag 13 maj
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
09.30 Kyrka-för-skola,
 Roliga sånger•Fruktstund•Ljuständning

Torsdag 14 maj
08.00 Gökotta, Helena Hansson, Skogsö kapell

Söndag 17 maj
11.00 Mässa, Helena Hansson

Tisdag 19  maj
11.45 Lunchmässa

Onsdag 20 maj
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa  


Torsdag 21 maj
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer 

24 maj
11.00 Mässa, Maria Eksmyr
16.00. Now is the Month of Maying. Kyrkokören, Katja Själander, dir
Vår- och kärlekstoner från Storbritannien och Norden. Sånger av N Lindberg, D Wikander och O Gjeilo .
Fri entré. Frivillig kollekt till musikverksamheten i församlingen.  


Tisdag 26 maj
11.45 Lunchmässa

Onsdag 27 maj
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa  


Torsdag 28 maj
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
Avslutning

 
Söndag 31 maj

11.00 ”Min kyrka” festavslutning, Barnkörerna sjunger, Thomas Arlevall
Efteråt Kyrkkaffe och sedan.... Vad vill du med församlinghemmet  
Stor som liten - bygg en modell, rita och måla, skriv, gör ett kollage.
Vi behöver dina tankar och idéer inför att en renovering och kanske utbyggnad av församlingshemmet.

5-6-7 juni
Familjeläger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Vägen till livet

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 54, vers 7 - 10
Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Epistel
Till hebreerna kapitel 13, vers 12 - 16
Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 16, vers 16 - 22
En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 147, vers 1 - 7
Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//