Kalendarium

Söndag 27 april
11.00 Mässa, Anna Höglund, ensemble ur Alicia
16.00 Musikandakt Sånger och psalmer för dopet, Skogsö Kapell

Måndag 28 april 
16.00 Á capella konsert, Linnéa Sallay, Mezzosopran/Fiol mfl

Tisdag 29 april
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00, Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>>Läs mer   
16.00 Á capella konsert, Linnéa Sallay, Mezzosopran/Fiol mfl
18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden slutar.
>> Läs mer   

Valborgsmässoafton 30 april
09.00 Morgonbön, Skogsö Kapell

M A J

Söndag 4 maj
11.00 Mässa, Helena Hansson,

Måndag 5 maj
Skogös 93 år!  

Tisdag 6 maj
11.45 Lunchmässa
18.30 Stillhet & Ro, Skogsö kapell
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden slutar.
>> Läs mer    
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Lions vårkonsert 
19.00 Saltsjöbaden Lions hyllar Alice Babs 90 år med Titti och Ehrling. Biljetter 120 kr säljs i Bokhandeln och hos Synsam  i Saltsjöbaden Centrum
 Lions Club Saltsjöbaden  60 år 

Onsdag 7 maj
09.00 morgonbön, Skogsö Kapell
18.30 Kvällsmässa

Torsdag 8 maj
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  
16.00 Á capella konsert, Linnéa Sallay, Mezzosopran/Fiol mfl

Söndag 11 maj
11.00 Mässa & orgel - en salig blandning
Thomas Arlevall,Stefan Själander, orgel 

Tisdag 13 maj
11.45 Lunchmässa
12.00 Tisdagslunch
13.30-15.00, Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>>Läs mer  

Onsdag 14 maj
09.00 morgonbön, Skogsö Kapell
18.30 Kvällsmässa

Torsdag 15 maj
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  

Lördag 17 maj
16.00 Min kyrka - konsert, Thomas Arlevall, Helena Hanson, barnkörerna, ledare Katja Själander

Söndag 18 maj
Uppenbarelsekyrkan 101 år!
11.00 Konfirmationsgudstjänst, Helena Hansson, Ulrica Hamrina, Assisikonfirmander
18.00   ”…som dina fingrar format…” Vårkonsert på kyrkans 101 års dag!   Medverkande: Saltsjöbadens kyrkokör Vokalensemblen Alicia Jonas Östholm, piano Thomas Backman, saxofon Emil Strandberg, trumpet Georg Riedel, kontrabas Katja Själander & Jenny Tjärnström, dir Musik av bla B Chilcott, N Lindberg, O Gjeilo och G Riedel.  Entré 100 kr

I samband med konserten avtackning av Jenny Tjärnström.

Tisdag 20 maj
11.45 Lunchmässa
19.00 Au Pair Café du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Onsdag 21 maj
09.00 morgonbön, Skogsö Kapell
18.30 Kvällsmässa

Fredag 23 maj

Vårutflykt till Västerås. Fredag 23 maj åker vi på Diakonins vårutflykt till Västerås. Bussen avgår kl 8.30 från kyrkplan och hämtar därefter upp vid Statoil. (När du anmäler dig säg till var du går på) Vi får en guidad visning av Västerås domkyrka, lunchmässa efterföljd av lunch i församlingshemmet. Därefter får man egen tid att se sig om i Västerås. På väg hem stannar vi vid Grönsöö Slott och dricker eftermiddagskaffe och vi beräknar vara hemma ca kl 17.30. Kostnad 100:- för resa, lunch, kaffe. Betalas på bussen och glöm ej ange specialkost. Anmälan till 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se senast torsdag 15 maj

Söndag - bönsöndagen 25 maj
11.00 Mässa, Thomas Arlevall, Saltarkören "Människan och skapelsen"

Tisdag 27 maj
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00, Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>>Läs mer  

Onsdag 28 maj
09.00 morgonbön, Skogsö Kapell
18.30 Kvällsmässa

Torsdag 29 maj Kristi Himmelfärds dag
11.00 11.oo Gudstjänst
Invigning av Askgravlund

Söndag 1 juni
11.00 Mässa, Källan

Onsdag 4 juni
09.00 Morgonmässa, Källan

Söndag 7 juni
11.00 Mässa, Källan, Anna Höglund

Tisdag 10 juni
13.30-15.00, Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>>Läs mer  

 

med reservation för ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Påskens vittnen

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Sakarja kapitel 8, vers 6 - 8
Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

Epistel
Petrus första brev kapitel 1, vers 3 - 9
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 20, vers 24 - 31
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.” Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 145, vers 1 - 7
En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga. De skall prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna. De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//