Kalendarium

Söndag 21 december
11.00 Söndagsmässa, OBS FLYTTAD TILL KYRKAN Helena Hansson
16.00 Taizemässa, Skogsö kapell Helena Hansson

Tisdag 23 december
16.00 och 18.00 Julspel
Maria: Susanne Francett Josef: Fredrik Sparrman Barn och vuxna från församlingens körer Katja Själander – piano Annette Leitz – flöjt
Dirigent: Peter Sterner Gunnarsson Regi: Thomas Arlevall

Julafton 24 december
10.00 Barnens julgudstjänst, Thomas Arlevall
17.00 Julbön, sång Madelaine Wibom, Maria Eksmyr
23.00 Midnattsmässa, Maria Eksmyr, ensemble ur Kyrkokören. Solister  Susanne Francett, Carl Osterman

Juldagen 25 december
07.00 Julotta Thomas Arlevall, ensemble ur Alicia 

Annandag jul 26 december
16.00 Jazz i jul - musikgudstjänst, Maria Eksmyr, Gunnel Mauritzon sång  Patrik Boman kontrabas Stefan Gustafson piano

Söndag 28 december
09.00 Frukost, Skogsö kapell
10.00 Mässa, Skogsö kapell Thomas Arlevall

Nyårsafton 31 december
16.00 Nyårsbön, Helena Hansson

 

2015

Nyårsdagen 1 januari 
16.00 Festhögmässa med mingel, Helena Hansson

Söndag 4 januari
11.00 Mässa, Helena Hansson, Sjötäppan

Trettondagen 6 jan
16.00 Mässa, obs Fisksätra kyrka. Därefter enkel orientalisk måltid. Anna Höglund och Beatrice Nyberg 


Onsdag 7 januari
18.30 Kvällsmässa   

Söndag 11 januari
11.00 Min kyrka - Mässa med små & stora, bibelutdelning, Maria Eksmyr, Thomas Arlevall 

Tisdag 13 januari 
11.45 Lunchmässa

Onsdag 14 januari
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa   

med reservation för ändringar

 Senare i vår
Öppna visningar av kyrkan
Måndag 16 februari 13.00
Onsdag 22 april kl 19.00 (efter mässan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde söndagen i advent


Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria. Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud.

Tema
Herrens moder

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi vita blommor  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 40, vers 9 - 11
Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt.

Epistel
Till de kristna i Rom kapitel 10, vers 4 - 8
Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: 'Den människa som håller buden skall leva genom dem.' Men den rättfärdighet som tron ger säger: 'Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen?' det vill säga för att hämta ner Kristus eller: 'Vem skall stiga ner i avgrunden?' det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? 'Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta' det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 46 - 55
Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 145, vers 8 - 13
Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//