Kalendarium

 

M A R S ​

med reservation för ändringar

 

Tisdag 3 mars
11.45 Lunchmässa
19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor! 
If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.

Onsdag 4 mars
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa  
19.00 Ung i kyrkan, församlingshemmet 

Torsdag 5 mars
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  

Söndag 8 mars
11.00 Mass of the Celtic Saints, Maria Eksmyr, Anna Höglund, Gunnel Mauritzson, solist, Stefan Gustafson,piano,  Patrik Boman, bas, Anette Leitz, flöjt, Saltarkören under ledning av Katja Själander 

Tisdag 10 mars
OBS ingen lunchmässa denna dag
12.00 Tisdagslunch Peter Sterner Gunnarsson Katja Sjalander spelar vårmusik
Anmälan senast fredag 6 mars 08-748 19 14,  ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.


Onsdag 11 mars
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa, 

Torsdag 12 mars
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer  

Söndag 15 mars
11.00 Min Kyrka, "livets bröd", Barnkörerna, Maria Eksmyr
18.00 "Tillsammans i världen" Vokalensemblen Alicia, Johan Christensson tenor, Gregory Lloyd orgel och piano, dir Peter Sterner Gunnarsson. 
 Entré 50 kr varav hälften går till Fasteinsamlingen

Tisdag 17 mars
11.45 Lunchmässa
13.30-15.00 Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>> Läs mer   

 19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor!  
If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet.


Onsdag 18 mars
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa  

Torsdag 19 mars
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer   

Fredag 20 mars
10.00-19.00 Prästostförsäljning
Kom till Tippen i Saltsjöbadens centrum  och köp prästost av en präst! Pengarna går  till ”Utrota hungern” - Svenska kyrkans internationella arbete. 

Söndag 22 mars
11.00 Mässa, Thomas Arlevall
18.00 Johannespassionen av J S Bach
Hanna Fritzon, sopran, Ebba Edberg di Paola, alt, Mikael Tomas Englund, tenor, Erik Arnlöf, bas, Thomas Sepp, baryton, Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemble Polyhymnia, Orkestern ProMusica, Ditte Hammar, dramaturgisk gestaltning, Katja Själander, dirigent
ENTRÉ: 100 kr varav hälften går till fasteinsamlingen ”Utrota hungern!”

 Tisdag 24 mars
11.45 Lunchmässa 
13.30-15.00 Rörelse & Ro, Församlingshemmet 
En lättare motionsform med enkla sköna rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Samtal, fikastund, andakt.
>> Läs mer   

Onsdag 25 mars
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
09.30 Kyrka för skola - Påskspel
18.30 18.30 Kvällsmässa med påskvandring.

Torsdag 26 mars
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång & café, församlingshemmet
>> Läs mer   

Lördag 28 mars
11.00-16.00 Gospelhelg, anmälan Peter Sterner Gunnarsson
Läs mer

Söndag 29 mars
11.00 Gospelmässa, Maria Eksmyr, Thomas Arlevall, Gospelprojektkören, Daniel Stenbaek piano, kyrkfika
16.00 Taizémässa, Helena Hansson

Tisdag 31 mars
Ingen Lunchmässa denna dag 
19.00 Au Pair Café.
Du som Au Pair, kom till vårt lilla café och träffa andra unga människor! 
If you are working as an Au Pair, visit our little café and meet other young people! Bergmanrummet, Församlingshemmet. A P R I L  

Onsdag 1 april
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell

Skärtorsdagen 2 april
14.00 Skärtorsdagsmässa, Sjukhuset
15.15 Skärtorsdagsmässa, Sjötäppan
18.30 Skärtorsdagsmässa

Långfredagen, 3 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, Anna Höglund
Vokalensemblen Alicia sjunger

15.00  ”Jesu sju ord på korset” av Joseph Haydn. Kvartett ur Nacka kammarorkester Maria Haasnoot, Violin1 Johan Bertilsson, Violin2 Stina Möller, Viola Alf Westelius, Cello

Påskafton 4 april
23.00 Påsknattsmässa, Maria Eksmyr, ensemble ur Vokalensemblen Alicia

Påskdagen 5 april

11.00 Påskdagsmässa, Anna Höglund, Ensemble ur kyrkokören

Annandag påsk, 6 april
11.00 Pilgrimsmässa, Anna Höglund, Maria Eksmyr

 

 

S EN A R E I V Å R

 Onsdag 6 april
19.00 Ung i kyrkan, församlingshemmet

14/4 Tisdagslunch Populärföredrag, Ulf Swenzén 


Onsdag 22 april
19.00 (efter mässan), Visning av kyrkan
Åsa Leander guidar dig genom kyrkans kända och okända delar. Hör om hur kyrkan blev till, upplev Ferdinand Bobergs arkitektur, njut av Carl Milles konstverk. Anmälan 08 748 19 00, saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se.

Söndag 19 april              
11.00  Min kyrka, Barnkörerna sjunger

Söndag 3 maj  
11.00 Vokalensemblen Alicia

 Onsdag 6 maj
19.00 Ung i kyrkan, församlingshemmet

Bönsöndagen 10 maj
11.00 Konfirmation

 12 maj
Vårlunch . 
19.30   Konsert (Pragkonsert) Vokalensemblen Alicia                     

14 maj
Gökotta, Skogsö kapell

 Söndag 31 maj
11.00 ”Min kyrka” avslutning, Barnkörerna sjunger

 

5-6-7 juni
Familjeläger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Kampen mot ondskan

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi blå eller violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Samuelsboken kapitel 17, vers 40 - 50
Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.” När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd.

Epistel
Till de kristna i Efesos kapitel 5, vers 1 - 9
Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning —

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 11, vers 14 - 26
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 25, vers 12 - 22
Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja. Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender — så många de är, så hätska i sitt hat! Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//