Markarbeten på Västra från 20 augusti

 

 

Med start 20 augusti kommer markarbeten att utföras kring kvarter J och ÖK på Västra kyrkogården Det är en dagvattenledning som ska anläggas. Delar av vägen kommer att vara avstängd.

 

Skapad:2015-06-30 11:08:00

Träd förenar oss Träd är inte bara vackra, de är också en länk mellan oss, de som kom före oss och de som kommer efter.

Läs mer om Trädplan för kyrkogårdarna
Foto: Ronald Eek

Foto: Ronald Eek

Skapad:2015-06-12 15:17:00

Måndag den 8 juni beslutade kyrkofullmäktige att godkänna en utbyggnad av krematoriet på Kviberg.

Läs mer om Nytt krematorium på Kviberg

Vad ska jag plantera vid graven i år?

Under tidig sommartid vill många kyrkogårdsbesökare städa upp efter vintern och plantera nytt på sina gravplatser. Vilka växter ska ni då välja?
Läs mer här.

Skapad:2015-05-19 13:30:00

Förnyelse av Stampens minneslund pågår och beräknas vara avslutad under juni månad

Läs mer om Förnyelse av Stampens minneslund

Hitta graven!

Skapad: 2011-06-13 15:50:00

Klicka här så kan du söka gravsatta på alla våra begravningsplatser i Göteborg. Du kan söka på flera olika sätt - via namn, kyrkogård, födelsedatum och dödsdatum.

Här finns mer information!

Skapad:2015-04-15 11:49:00

Kyrkogårdsförvaltningen anlägger inom kort en askgravlund på tidigare ödekyrkogården i Bräcke. Detta pga. ökad efterfrågan på närbelägna gravplatser.

Läs mer om Ny askgravlund i Bräcke

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Skapad: 2012-03-26 14:40:00

Vid begravnings- eller gravskötselfrågor, ring:

031-731 80 80

öppet vardagar  9-12, 13-16

Om du söker en särskild person eller funktion, ring vår växel:

031-731 88 00

Här finns mer kontaktinfo!

Skapad:2014-09-23 16:16:00

Nu kan du gå en egen digitalt guidad rundtur på delar av Östra kyrkogården i Göteborg. Klicka på ljudfilerna så får du fyllig information om ett urval av de intressanta pesoner som är begravda här och om annat sevärt på kyrkogården. Om du går hela rundan -15 stationer, tar det ca 45 minuter. Ta gärna en karta, som ligger i lådan vid startpunkten direkt efter entrén från Redbergsplatsen. Du kan också välja att ladda ner kartan i högermenyn

Läs mer om Ljudfiler

Hjälp att sköta graven?

Skapad: 2011-11-02 12:30:00

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal av gravar. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov m.m. Vi erjuder även tvättning av gravsten.

Läs mer om våra gravskötselerbjudanden här!

Nedlagda gravstenar

Dåligt förankrade gravstenar innebär säkerhetsrisker för både besökare och kyrkogårdsarbetare. Därför  lägger vi ned de stenar som utgör säkerhetsrisker - allt för att undvika olyckor. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravanordningarna. Kontakta gärna planerare Stefan Andersson, tel. 031-731 82 86.

Skapad:2015-06-08 13:34:00

Under 2014 genomfördes en kundundersökning. Många svar kom in. Resultatet visar på nöjdhet - men också att informationen gällande utbud och service ska öka.

Läs mer om Resultat från kundundersökning gravskötsel

Möjlighet att få återgångsgrav

Skapad: 2011-11-01 19:15:00

Just nu har vi många återgångsgravar i Göteborg. En återgångsgrav kan man få kostnadsfritt (alternativt för 1 000 kr vid övertagande av befintlig gravanordning). Det går även att förhandsboka en återgångsgrav.

Läs mer här!

 

 

 

Nytt från Billdals kyrkogård

Vi är klara med häckplanteringar på Ahmadiyya-delen och vi har dränerat stora delar av fält 3 och 4. Även dikningsarbeten är gjorda längs fält 2, 3 och 5. 

Kyrkogårdsvandring på Östra kyrkogården

Kyrkogårdsvandring på Östra kyrkogården

Skapad:2015-05-26 15:42:00

Under 2015 har vi utökat antalet vandringar samt lagt till ytterligare kyrkogårdar. Varmt välkommen!

Läs mer om Gå en guidad vandring på en kyrkogård
Skapad: 2011-02-17 10:30:00

På Göteborgs kyrkogårdar finns många intressanta personer begravda. I vårt register kan du söka efter personer som varit betydelsefulla för  Göteborg - eller på annat sätt bidragit till att göra staden känd.

Läs mer

Enhetlig begravningsavgift införs i Sverige 2016

Skapad: 2013-05-30 11:13:00

En ny enhetlig begravningsavgift börjar gälla från 1/1 2016. Riksdagens beslut syftar till att jämna ut de stora skillnader som finns idag i olika delar av landet.

Adresser Kyrkogårdsförvaltningen

Skapad: 2009-07-02 00:00:00

Box 1526
401 50 Göteborg
växel 031-731 88 00

 
Begravningsenheten
Besöksadress:
Kvibergs kyrkogård
415 05 Göteborg

 

Skötselenheten
Besöksadress:
Stampgatan 15
416 64 Göteborg

//