Just nu pågår plantering av vårblommor på samtliga kyrkogårdar inom Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. 

 

Renovering av kyrkogårdsmuren i Bergum

Renoveringen pågår av den skadade delen på kyrkogårdsmuren (ca 25 meter) vid Bergums kyrkogård.  Arbetet beräknas pågå 2-3 månader.
Iakta försiktighet vid passage. För mer info eller frågor, kontakta: frank.thoren.hall@svenskakyrkan.se

 

Nedlagda gravstenar

Det förekommer att gravstenar släpper i gjutning och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar innebär säkerhetsrisker för både besökare och för kyrkogårdsarbetarna. Därför väljer vi att lägga ned de stenar som utgör säkerhetsrisker - allt för att undvika olyckor. Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt.

Här finns mer information om nedlagda gravstenar!

Om din gravsten blivit nedlagd ber vi dig vänligen ta kontakt med Carl-Olof Andersson, tel. 031-731 82 86.

 

Samråd enligt miljöbalken för utökad kremeringsverksamhet på Kviberg


Begravningsenheten inom Göteborgs kyrkliga samfällighet har nyligen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad med två kremationsugnar utöver nuvarande fyra ugnar och utökad kremeringsverksamhet vid Kvibergs krematorium i Göteborg. Utökningen avser tillstånd att årligen utföra 10 000 kramationer - jämfört med dagens tillstånd på 7 000. 

Önskas ytterligare information, kontakta begravningschef Katarina Evenseth, tel. 031- 731 82 95, 0706-81 88 67, e-post: katarina.evenseth@svenskakyrkan.se  eller projektledare Marie Vinghamre, tel. 0703-53 03 08, e-post: marie.vinghamre@osterjarn.se

Här finns mer info om förstudien! 

 

 

 

Vill du ha hjälp att sköta graven?

Skapad: 2011-11-02 12:30:00

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut granris och dekorationer.

Vi erjuder även tvättning av gravsten. Det går också att beställa gravskötsel för fem år i taget.

Läs mer om våra gravskötselerbjudanden här!

 

Nu möjligt att få en återgångsgrav

Skapad: 2011-11-01 19:15:00

 

Just nu har vi ca 6.000 disponibla återgångsgravar i Göteborg. Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården. Flest lediga finns på Kviberg, Östra och Västra kyrkogården. En återgångsgrav kan man få kostnadsfritt, alternativt för 1.000:- (vid övertagande av befintlig gravanordning).

Om man i förväg vill försäkra sig om att få en grav på en utvald kyrkogård går det även att förhandsboka återgångsgrav! 

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2012-03-26 14:40:00

Vid begravnings- eller gravskötselfrågor, ring:

031-731 80 80

Öppettider: vard.  9:00-12:00 samt 13:00-16:00

Om du söker en särskild person eller funktion, ring vår växel:

031-731 88 00

Här finns mer kontaktinfo!

Hitta graven!

Skapad: 2011-06-13 15:50:00

Klicka här
så kan du söka gravsatta på alla våra begravningsplatser i Göteborg. Du kan söka på flera olika sätt, t.ex. via namn, födelsadatun, gravsättningsdatum eller gravplatsnummer.

Delvis nya riktlinjer för publicering i Hitta graven kommer att implementeras inom kort. De nya riktlinjerna gäller fr.o.m den 1 januari 2014. 

Läs mer om Hitta graven här!

Lista med kyrkogårdsnummer (pdf)

Skapad: 2011-02-17 10:30:00

På Göteborgs kyrkogårdar finns många intressanta gravar. Här kan du söka efter personer som varit betydelsefulla för samhällsutveckling, näringsliv och kulturfrågor i Göteborg eller på annat sätt bidragit till att göra Göteborg känt.

Läs mer

Visningar av Östra kyrkogården sommaren 2014

Skapad: 2012-05-29 08:10:00

Torsdagen den 22 maj,
kl. 17.30
Guide: Christer Mellqvist, chef för Östra skötselområdet

Tisdagen den 17 juni,
kl 10.15
Guide: Christer Mellqvist, chef för Östra skötselområdet

Tisdagen den 19 augusti,
kl. 17.30
Guide: Christer Mellqvist, chef för Östra skötselområdet

Tisdagen den 2 september,
kl 10.15

Guide: Christer Mellqvist, chef för Östra skötselområdet

Ingen föranmälan. Samling vid entrén till Askgravlunden samtliga tillfällen. Välkommen! 

Enhetlig begravnings-avgift införs i Sverige 2016

Skapad: 2013-05-30 11:13:00

Sveriges riksdag beslutade i maj 2013 att införa en enhetlig begravningsavgift i Sverige (förutom för Stockhom och Tranås). Den nya, enhetliga begravningsavgiften ska gälla från och med  den 1/1 2016. 

2013-års begravningsavgift i Göteborg uppgår till  13,5 öre per beskattad 100 kr.  Vid en kommunalt beskattningsbar årslön på 250.000:-  uppgår begravningsavgiften till 338 kr. I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre. Riksdagen beslut syftar till att jämna ut de stora skillnader som finns idag i olika delar av landet.

Här finns mer info om begravningsavgiften! 

 

  

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2009-07-02 00:00:00

Box 1526
401 50 Göteborg
växel 031-731 88 00

Begravningsenheten
Kvibergs kyrkogård
415 05 Göteborg
031-731 80 80
 
Skötselområde Väst
Västra kyrkogården
414 73 Göteborg
031-731 80 80
 
Skötselområde Öst
Östra kyrkogården
Nobelplatsen
414 67 Göteborg
031-731 80 80
 
 

 

//