Foto: PMB Media

Skapad:2014-09-22 14:33:00

På onsdag 24 oktober klockan 19 lyser höstkvällen upp lite extra, då Gidlund Bromander duo fyller Almtunakyrkan med sköna jazztoner. Skivaktuelle Andreas Gidlund kommer direkt från USA för en spelning där musiker och åhörare kan komma nära varandra.

Läs mer om jazzduon

Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Skapad:2014-09-16 11:38:00

Tjänsten är placerad på Solrosens förskola, Vindhemskyrkan. . Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra förskollärare. Ansök senast 30 september.

Läs mer om tjänsten

Foto: Svenska kyrkan Uppsala

Skapad:2014-09-03 15:00:00

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? Att konfirmeras är ett bra sätt att lära sig mer om sig själv och andra. Cecilia, Sofia och Alvar var konfirmander förra året.

Läs mer om Konfirmation

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-05-20 15:00:00

Välkommen! I kyrkan får du möta Gud på ditt eget sätt: i tystnad, toner, gudstjänst, bön, i aktiv handling, eller genom att bara vara och ta emot.

Läs mer om Program och gudstjänster

Foto: PMB media

Skapad:2013-05-29 14:42:00

Kyrkoåret har nu nått Trefaldighetstiden, som pågår fram till och med Domssöndagen i november. Trefaldighetstidens inledning är precis som i naturen en tid för växande, men här handlar det om det kristna livet.

Läs mer om Trefaldighetstiden

Foto: Mats Lagergren

Skapad:2014-09-16 10:17:00

När dagens brus har stillnat, just då man borde sova, händer det att livsfrågorna tar plats i medvetandet. Istället för att mota bort dem, tillbringa natten mellan 4 och 5 oktober under domkyrkans valv i bön, tystnad eller lågmält samtal.

Läs mer om meditationsnatten i domkyrkan
Skapad:2014-09-17 15:12:00

1-4 oktober kommer människor vandrande från olika håll för att tillsammans inviga Ingegerdsleden, en pilgrimsled mellan Uppsala domkyrka, S:ta Maria kyrka i Sigtuna och Storkyrkan i Stockholm.

Läs mer om vandring och om Ingegerdsleden
Under taizémässan i Tunabergskyrkan ligger ungdomarnas skor på hög vid kyrksalens ingång.
Skapad:2014-07-10 16:00:00

För dig som är ung i Uppsala finns det många olika verksamheter i stadens olika kyrkor. På den här sidan hittar du de som riktar sig till dig som är mellan 12 och 25 år. Välkommen in!

Läs mer om Ungdomsverksamhet i Uppsala 2014–2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala domkyrkoförsamling

Skapad: 2010-05-26 00:00:00

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
tel 018-430 36 00
e-post uppsala.domkyrko@ svenskakyrkan.se

Våra kyrkor
Almtunakyrkan
Domkyrkan
S:t Pers kyrka
Vindhemskyrkan S:ta Birgitta

Alla våra lokaler, såväl som dop, vigsel och begravningar bokas på tel 018-430 35 35.

Sök personal här.

Språk / languages

Skapad: 2011-12-05 16:45:00

Verksamhet på finska

Skapad: 2010-05-25 00:00:00

Uppsala skyline

Besök finska församlingsgruppens hemsida / Uppsalan suomalainen seurakuntaryhmä

Eller ring till oss:   

Diakon/Diakoni
Eila Svensson 018–430 38 29

Musikpedagog och musiker/ Musiikkipedagogi & muusikko  
Selma Seppänen 018-430 38 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//