Foto: PMB Media & Design

Skapad:2014-11-24 15:59:00

För sjuttioandra året i rad kan man höra Johann Sebastian Bachs Juloratorium i Uppsala domkyrka. För många är det en omistlig tradition som är själva startskottet för julförberedelserna.

Läs mer Juloratoriet

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-05-20 15:00:00

Välkommen! I kyrkan får du möta Gud på ditt eget sätt: i tystnad, toner, gudstjänst, bön, i aktiv handling, eller genom att bara vara och ta emot.

Läs mer om Program och gudstjänster

Foto: PMB media

Skapad:2013-05-29 14:42:00

Kyrkoåret har nu nått Trefaldighetstiden, som pågår fram till och med Domssöndagen i november. Trefaldighetstidens inledning är precis som i naturen en tid för växande, men här handlar det om det kristna livet.

Läs mer om Trefaldighetstiden

Foto: Johan Nilsson

Skapad:2010-05-21 17:00:00

I Katedralbutiken i domkyrkans vapenhus hittar du presenter och souvenirer, flera med anknytning till domkyrkan och Skattkammaren. Nu har vi plockat fram julsakerna. Krubbor, stjärnor och änglar, ulliga julprydnader från Klippan och en chokladkalender med julberättelsen.

Läs mer om Katedralbutiken
Skapad:2014-11-05 10:00:00

Vad är det som får oss att må bra i vår kärleksrelation? Hur gör vi för att tillsammans bygga en enklare, roligare och kärleksfullare vardag? Utifrån arbetssättet Levatillsammans erbjuder Svenska kyrkan i Uppsala verktyg för friskvård av parrelationer i livets olika skeenden.

Nästa tillfälle är 26 nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala domkyrkoförsamling

Skapad: 2010-05-26 00:00:00

Domkyrkoplan 5-7
753 10 Uppsala
tel 018-430 36 00
e-post uppsala.domkyrko@ svenskakyrkan.se

Våra kyrkor
Almtunakyrkan
Domkyrkan
S:t Pers kyrka
Vindhemskyrkan S:ta Birgitta

Alla våra lokaler, såväl som dop, vigsel och begravningar bokas på tel 018-430 35 35.

Sök personal här.

Språk / languages

Skapad: 2011-12-05 16:45:00

Verksamhet på finska

Skapad: 2010-05-25 00:00:00

Uppsala skyline

Besök finska församlingsgruppens hemsida / Uppsalan suomalainen seurakuntaryhmä

Eller ring till oss:   

Diakon/Diakoni
Eila Svensson 018–430 38 29

Musikpedagog och musiker/ Musiikkipedagogi & muusikko  
Selma Seppänen 018-430 38 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//