Ekovandrarna kommer till Landskrona

Skapad: 2015-08-27 20:09:00

Ekopilgrimsvandrarna firar mässa i Sofia Albertina kyrka på sin väg till Paris och klimattoppmötet COP21.  

Söndagen den 6 september kl 10, hålls en Ekomässa i Sofia Albertina kyrka där Landskrona Vokalensemble medverkar under ledning av Dag Videke. Henrik Grape, handläggarna för hållbar utveckling, predikar. Per Johansson leder mässan.

En vattenceremoni samt seminariet "Hållbart liv - hur når vi dit?" med medverkan av bland andra Henrik Grape kommer att hållas. 

Vill du veta mer?

LANDSKRONA FÖRSAMLINGS
GEMENSAMMA HJÄLPFOND

Till behövande, konfirmander, äldre, synskadade och sjuka som är bosatta inom Landskrona församling (dock ej bosatta i Härslöv, Ottarp och S:t Ibb). Ansökningsblanketter kan beställas på tel 0418-574 00 eller hämtas på församlingsexpeditionen, Artillerigatan 4.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober.

13 sö e trefaldighet

Skapad: 2014-11-13 12:33:00

Medmänniskan

Evige Gud, som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra, glädjas med dem som gläder sig, gråta med dem som gråter och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen.

Läs söndagens bibeltexter.

 

 

 

 

Skapad:2015-02-17 08:23:00

Vi är många som med stor oro ser på överskuldsattas situation i Sverige. Många av dessa söker sig till oss när de har skulder som de inte kan betala.

Läs mer och skriv under

Diakonimottagningen

Skapad: 2015-04-28 14:20:00

Den 2 september och 30 september.

Även MITT-BLIR-DITT, församlingens klädförråd håller stängt dessa dagar.

 

Kontaktuppgifter

Skapad: 2012-11-20 20:25:00

Besöksadress
Artillerigatan 4
261 33 Landskrona

Postadress
Box 364
261 23 Landskrona

Telefon
0418-574 00 (vx)

e-post

Expedition
Besök och telefon
vardagar 10-12 och 13-15

Följ oss på Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//