Välkommen!

I våra kyrkor och församlingshem firar vi gudstjänst, sjunger i kör, har babycafé och öppen förskola, anordnar konserter, skapar mötesplatser och utrymmen för samtal och stöd i livets ljusa och mörka stunder.

Församlingslivet består också av livets stora skeden: dop, konfirmation, vigsel, skötsel av begravningsverksamheten och skötsel av kyrkogårdar.

 

Pingst

Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor.

Här kan du läsa mer om pingsten!

I kalendariet i högerspalten ser du vilka gudstjänster som firas under pingsten i Svenska kyrkan Helsingborg.

 

Sammanträde kyrkofullmäktige 26/5

Kyrkofullmäktige i Helsingborg sammanträder tisdagen 26 maj 2015 klockan 18.00 i Raus församlingshus, stora salen, Kielergatan 25.

Ärendelista: Se Helsingborgs pastorats officiella anslagstavla, Södra Storgatan 22.

 

Konfirmation 2015-2016

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmationen för dig som vill konfirmeras 2016. På vår sida för konfirmation får du information om de olika grupperna vi har och där finns också en länk till anmälningsformuläret.

 

 

Foto: Jim Elfström/IKON

Skapad:2014-05-05 08:53:00

Tack vare våra medlemmar kan Svenska kyrkan bedriva en omfattande verksamhet som är viktig i dagens samhälle. Förutom den andliga delen med gudstjänster har Svenska kyrkan ett stort engagemang i samhälleliga och kulturella frågor. Här får du nio starka skäl till medlemskap. Tack för att du är medlem.

Läs mer om Tack för att du är medlem

 

Internationellt arbete

Många barn i Zimbabwe är föräldralösa, bland annat på grund av HIV. I Hutano får några av dem ett hem, möjlighet till utbildning och en framtid.

Foto: Therese Andrée Kjellström

Några av ungdomarna i Hutano i Zimbabwe.

Svenska kyrkan Helsingborg satsar mycket på internationellt arbete. Barnbyn Hutano, där 21 föräldralösa barn har sitt hem, programmet mentormammor i Sydafrika, Etiopien och Swaziland samt stöd av olika projekt i Colombia, Pakistan och Palestina är aktuella just nu.

Läs mer om Svenska kyrkan Helsingborgs internationella arbete här!

 

 

Hjälp oss gärna med att bli bättre. Saknar du något? Var det svårt att hitta det du behövde? Skicka oss gärna respons.

 

 

Kontakta oss 

Svenska kyrkan Helsingborg
Mån - fre 10-12 samt 13.15 - 14.30.
042 - 37 28 00  

Kyrkogårdsförvaltningen:
mån - fre 10 - 12 samt 13.00 - 14.30
042-37 28 70

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

 

Gudstjänster Svenska kyrkan Helsingborg

Mässa
2015-05-25 kl: 08:00
S:ta Maria kyrka
Mer information
Bön
2015-05-25 kl: 09:00
S:t Olofs kyrka
Mer information
Bön
2015-05-25 kl: 09:00
Gustav Adolfs kyrka
Mer information
Middagsbön
2015-05-25 kl: 12:00
S:ta Maria kyrka
Mer information
Annandag pingstmässa
2015-05-25 kl: 18:00
Gustav Adolfs kyrka
Mer information
Gudstjänst på annandag pingst
2015-05-25 kl: 18:00
Den Gode Herdens kyrka
Mer information
Annandagsgudstjänst
2015-05-25 kl: 19:00
Elinebergskyrkan
Mer information
Bön
2015-05-26 kl: 09:00
Adolfsbergs kyrka
Mer information
Bön
2015-05-26 kl: 09:00
S:t Olofs kyrka
Mer information
Förbön
2015-05-26 kl: 09:00
Gustav Adolfs kyrka
Mer information
Mässa
2015-05-26 kl: 11:30
Sundsgården
Mer information
Middagsbön
2015-05-26 kl: 12:00
S:ta Maria kyrka
Mer information
Middagsbön
2015-05-26 kl: 14:00
S:ta Anna Kyrka
Mer information
Mass in english
2015-05-26 kl: 18:30
Sjömanskyrkan
Mer information
 
 
 

 

Musik i Svenska kyrkan Helsingborg

Körkonsert Sundsgårdens musiklinje
2015-05-28 kl: 19:00
Adolfsbergs kyrka
Mer information
Vårkonsert, "Flyg min fågel"
2015-05-28 kl: 19:00 - 20:30
Allhelgonakyrkan
Mer information
"Musik sju över sju", Kammarkör
2015-05-30 kl: 19:07
S:ta Maria kyrka
Mer information
 
 
 

 

 

 

//