Stöd församlingen

Ditt bidrag är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla.

KONTO-UPPGIFTER

Postgiro: 80-2508-4
Schwedische Kirche Zurich-Basel
8000 Zurich
IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4

Alla gåvor - små som stora - mottages tacksamt. Ett mindre, automatiskt t.ex månatligt bidrag är både praktiskt för givaren och speciellt uppskattat av vår ekonomiansvarige. Välj ”Dauerauftrag” i din internet-bank.