Ordförande Lena har ordet

Klicka här för att läsa vår Förenings-ordförande Lenas ord för oktober november.

Ordföranden (i föreningen Schwedische Kirche Zürich-Basel) har ordet:

De senaste dagarna har jag äntligen fått möjlighet att fira mässa i vår svenska kyrka här i Schweiz.
Evangelietexten ”gör er inga bekymmer” och förbönen ”visa mig Herre din väg och gör mig villig att
vandra den” får mig att fundera.

Efter dessa år då vi ängsligt frågat oss om och hur det blir med vår Svenska kyrka här i Schweiz. Det har
visat sig att den är kvar också denna höst, och att den fungerar som tidigare. Har jag och flera med mig
bekymrat oss i onödan, undrar jag?

Eller är det oron över framtiden som skapat en längtan som har fått oss alla att anstränga oss mer än
tidigare, släppt loss denna fantastiska kreativitet med allt nytt som skapats, fått allt fler att inse att den
inte finansieras av kyrkan i Sverige (förutom prästens lön) utan av våra församlingsbidrag, gåvor och
testamenten? I så fall bar vår längtan frukt.

Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för era generösa gåvor av pengar, tid, idéer och praktiskt arbete.
Detta gör att jag jämfört med när jag tillträdde för ett drygt år sedan, inte är lika bekymrad.
Nu hoppas jag att vår Herre fortsätter att visa oss vår väg och önskar er alla varmt välkomna till våra
gudstjänster av olika slag, luncher, barn- och ungdomsverksamheter.

”Visa oss Herre din väg, och gör oss villiga att följa den”

Lena Borgensten

Till tidigare Månadsbrev med Ordföranden har ordet