Ordförande Lena har ordet

Klicka här för att läsa vår Ordförande Lenas ord för maj månad. Här ser du också programmet för Svenska kyrkan i utlandets digitala gudstjänster, med bland annat Mats Björk.

Ordförande Lena har ordet maj 2021

Nu ser vi för var dag hur naturen väcks till liv och förundrar oss över Guds otroliga skapelse ännu en vår. Jag hoppas att de flesta av er kan njuta av detta och att de som drabbas av hösnuva inte lider allt för mycket!

Vi har fått fira flera gudstjänster, men tyvärr är det inte så många av er som vågat komma till dem. Det är fint att nu få lov att sjunga. Trots ansiktsmaskerna går det riktigt bra. Härligt också att vi får träffar fler både ute och inne. Nu har vaccineringarna tagit ny fart, så vi hoppas få se fler av er snart.

Vi tackar för visat intresse och förtroende vid kyrkostämman som följde efter gudstjänsten 18 april. Där återvaldes till kyrkorådet de som önskade sitta kvar samt Helen Severinsson till ny suppleant. Vi hälsar henne välkommen! Likaså tackar vi Göran Kinell och Ursula Thommen för sina goda insatser, när de efter många år
avslutat sina insatser i kyrkorådet, men förbliver församlingen trogen. Vi har en fin ”stödtrupp” av tidigare kyrkorådsledamöter, som ställer upp på olika sätt. Bland annat Anette Westman, som återigen ledde vår kyrkostämma på sitt utmärkta sätt!

Nu får vi snart veta vem som blir vår kyrkoherde till hösten. Ansökningstiden är snart slut, sedan börjar behörighetsprövning av domkapitlet följt av intervjuer mm. Spännande. Vi håller på att utarbeta en preliminär gudstjänstplan för hösten och hoppas att med hjälp av våra tidigare vikarierande kyrkoherdar Janne Fredriksson
och Håkan Nilsson, kunna hålla dem ungefär som tidigare år. Detta är emellertid bara möjligt om alla drar ”sitt strå till stacken” med att betala sitt församlingsbidrag och/eller ge oss en större gåva, eftersom vi i framtiden måste betala dessa själva.

En del av er föredrar att betala via inbetalningskort. Hör av er till oss, så skickar vi det gärna!

Sist men inte minst: vi tar nu emot anmälningar till konfirmationsläsning 2021–2022. Besök gärna redan nu den nya ungdomsgruppen som Klara håller i, så kan några av er lära känna varandra redan nu.

Ser fram emot att möta er på gudstjänst eller barnsång!

Med vänliga hälsningar,

Lena Borgensten

 Digitala morgonböner och söndagsgudstjänster

Missa inte möjligheten att fortsätta möta Mats Björk via Svenska kyrkans digitala morgonandakter (mån-fre 8.30) och gudstjänster (söndag kl 11). Han leder gudstjänsten på söndag 31 januari och morgonandakterna 8-12 februari. Välkomna! Här hittar du mer info och länk för att deltaga

Vecka 17
Morgonbön och gudstjänst: Mogens Armstrup Jacobsen, mobil präst Asien 
Vecka 18
Morgonbön och gudstjänst: Åsa Ström Broman, mobil präst Sydamerika
Vecka 19
Morgonbön och gudstjänst: Mats Björk, mobil präst Afrika och Dubai  
Vecka 20
Morgonbön oh gudstjänst: Ingela Älvskog, mobil präst Europa
Vecka 21
Morgonbön och gudstjänst: Jan Olov Fors, mobil präst i Hongkong, Kina och Taiwan
Vecka 22
Morgonbön: Maja Inde, mobil diakon Europa 
Gudstjänst: Mats Björk, mobil präst Afrika och Dubai
Vecka 23
Morgonbön och gudstjänst: Mogens Armstrup Jacobsen, mobil präst Asien 
Vecka 24
Morgonbön: Mats Björk, mobil präst Afrika och Dubai
Gudstjänst: Åsa Ström Broman​​, mobil präst Sydamerika

 

Till tidigare Månadsbrev med Ordföranden har ordet