Frivilligt arbete

Församlingen har ett stort antal frivilliga - alla är viktiga! Du väljer själv i vilken utsträckning du vill engagera dig, allt efter intresse, önskemål och förmåga. ________________________________________

Svenska kyrkan i Zurich-Basel gläder sig åt många frivilliga insatser i församlingen. Frivilliga insatser behövs som kyrkvärdar, vid julmarknad, lunchträffar, transporthjälp, fix i församlingshemmet, nystart av församlingsblad och mycket annat. 

KYRKVÄRDAR

Kyrkvärdarna hälsar alla som kommer till högmässan välkomna, delar ut agendor, läser texter och ber böner. De är ofta det första ansikte en person möter då man kommer till kyrkan.

JULBASAREN

Varje år ställer ca 100 personer upp med sin tid och sitt engagemang för att vi skall kunna ordna vår julbasar. Servera, sälja, bära varor och hjälpa till i de olika försäljningsstånden är exempel på uppgifter.

Vi håller nu på att forma teamet som ska jobba med planeringen av basaren 2022. Hör av dig om du vill vara med i ett glatt gäng som utvecklar basaren, kommer med nya idéer och hugger i lite extra för att skapa gemenskap och julstämning för svenskar i Zürich med omnejd. 

LUNCHER

Hjälpa till med matlagning och dukning till tisdags- och torsdags- luncher som anordnas varje månad.

VILL DU HJÄLPA TILL?

Fundera över vilka dolda eller helt uppenbara talanger du har. Om du vill ge av din tid eller kunskap, kontakta oss så kommer vi överens om hur ditt engagemang kan se ut.

Maila zurich@svenskakyrkan.se så berättar vi mer.

 

Glädje är att kunna hjälpa varandra

Har du tid och vill investera i att hjälpa dina medmänniskor? Alla har vi ibland behov av emotionellt eller praktiskt stöd. Svenska Kyrkan i Zürich och SWEA har därför startat projektet Tillsammans för att vi bättre ska kunna ta hand om och hjälpa varandra!