Foto: Magnus Aronson /Ikon
partner för fred

Zoughbi, Wi'am Conflict Transformation Center

"Jag har en orubblig tro på att var och en av oss är skapad till Guds avbild, att varje människas liv är heligt. Jag tror att vi genom icke-våld kommer uppnå det våldet aldrig lyckades med."

Icke-våld är inte passivt. Icke-våld är kamp, men utan våld. Jag lärde mig det av min mor. När jag som barn frågade om vår identitet så sa hon, förstås, att vi är palestinier och kristna. Och när jag undrade vad vi skulle göra för att protestera mot ockupationen, så pekade hon på Jesus.

Hon återkom ofta till beskrivningen i Bibeln när Jesus kör ut köpmännen från templet.
Men hon tog fasta på hur det gick till: Han välte borden. Han slog inte människorna. Han körde ut dem ur templet i vrede över att de höll till i helgedomen med sin kommers. I vrede över systemet. Det var överförbart på vår situation, menade hon. Man ska vara mjuk mot människor men hård mot system.

Jag minns en gång när jag som trettonåring ville åka in till Jerusalem för att be vid station fem på Via Dolorosa, där Simon från Kyrene fick överta Jesu kors. Mamma lät mig åka, glad över att jag visade intresse för det andliga, tror jag.  

Den dagen stoppades vår buss av soldater och alla resenärer ombads visa legitimation. Jag sa att jag inte hade någon, att jag bara var tretton år. Men jag tvingades av bussen och blev beordrad att med armarna ovanför huvudet ställa mig med ansiktet mot en mur. Jag stod där från sex på morgonen till närmare sex på kvällen, då en av mina bröder lyckades övertala dem att släppa mig.

När jag kom hem den kvällen sa min mamma: ”Nu ska jag göra middag till dig. Ta en dusch och koppla av. Men det är en sak jag vill att du ska tänka på: Vi har många vänner i det här landet som är judar, muslimer och kristna, och som lever tillsammans. Kom ihåg det.”

Det var min första politiska lektion om hur demografin såg ut före ockupationen, när kristna, judar och muslimer levde tillsammans. Det min mamma ville lära mig var att inte hata. Soldaten representerade ett system, inte sig själv som individ. Hon ville inte att jag skulle bära med mig händelsen in i framtiden.

Det är från den stunden som jag började mata mig med icke-våld som metod, genom hennes sätt att vara och tala, genom att läsa bibeln och i mötet med människor. Jag har en orubblig tro på att var och en av oss är skapad till Guds avbild, att varje människas liv är heligt. Varje förlorat liv är en förlust för oss alla, och jag tror att vi genom icke-våld kommer uppnå det våldet aldrig lyckades med.


Zoughbi, Wi’am Conflict Transformation Center, Betlehem

Wi’am Conflict Transformation Center

Wi’am erbjuder hjälp att lösa konflikter inom familjer och i samhället. Metoderna bygger på icke-våldsprinciper och traditionell arabisk medlingsteknik, tillsammans med västerländska modeller. Sedan starten 1994 har centret också verkat för att skapa arbete och inkomstmöjlihgeter, särskilt för kvinnor, liksom att bidra till att stärka kvinnors roll i samhället och i fredsbyggandet. Centret har också aktiviteter för barn och unga och undervisar i medling för unga.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer Wi’am Conflict Tranformation Center ekonomiskt.