Samtalsgrupp

Vi samlas för att diskutera livsfrågor, studerar bibeltexter och får tillfälle att ställa frågor och försöka hitta svar tillsammans. För att delta krävs inga förkunskaper.

Vill du delta i en samtalsgrupp om livsfrågor i närheten där du bor, kontakta expeditionen, så kanske vi kan starta en grupp i din närhet. Nedan finns information om nuvarande grupper.

Vi träffas hemma hos varandra. Vi äter kvällsmat tillsammans och samtalar om aktuella ämnen under ledning av präst eller diakon. Ring prästen eller pastorsexpeditionen (telefon 044 362 15 80) för aktuell möteplats och eventuell samåkning.

2019

Tisdag 8 januari

Tisdag 5 februari

Tisdag 5 mars

Tisdag 2 april

Tisdag14 maj

Tisdag 25 september

Varmt välkomna!