Rundbrev/Församlingsblad

Läs Rundbrev

Kyrkans Rundbrev, ges kostnadsfritt ut två gånger per år. Här finns information om alla våra aktiviteter inom församlingen ex. vis våra gudstjänster, barnverksamhet, öppet hus, utflykter och mycket mer.

Vi publicerar även artiklar som vi hoppas är intressant för våra läsare. Vi tar tacksamt emot synpunkter, artikelförslag eller anmälan att vara med och jobba med Rundbrev.

Vill du annonsera i Rundbrev är du välkommen att höra av dig. Skicka gärna information till Rundbrev@gmail.com.

För att bättre nå ut till alla i församlingen tittar vi på möjligheten att skicka nyhetsbrev elektroniskt och eventuellt även Rundbrev. Ett första steg – registrera dina uppgifter direkt här på hemsidan.

Adressbegäran - registrering >>>

Viktigt till dig som redan finns i adressregistret: – Vi är tacksamma för din aktuella mejl adress. Använd "Adressbegäran" även för adressändring.

Fyll i "adressbegäran" här om du, eller en vän, vill få församlingsbladet Rundbrev i brevlådan, eller nyhetsbrev via epost. Uppgifterna är förtroliga och ges aldrig till tredje part.

Du kan också mejla oss din aktuella mejladress, namn samt eventuell adressändring till zurich@svenskakyrkan.se.