Kyrkoråd och viktiga dokument

Den 18 april 2021 valdes det nya kyrkorådet på Kyrkostämman. Kyrkorådet styr kyrkans inriktning av verksamheten, beslutar om budget och ansvarar för ekonomin. Här hittar du dokument som stadgar och information om vilka som sitter i vårt kyrkoråd.

Ordförande: Lena Borgensten 079 276 45 51, 041 710 31 lena.borgensten@svenskakyrkan.se

Vice ordförande: Åsa Nyfeler 076 675 24 72

Sekreterare: Sofia Prüller

Övriga ordinarie ledamöter:

Lena Pfeiffer

Britt Ott-Nilsson

Christina Scherer

Ingrid Thönen

Ulla Krüger

Thomas Ljungqvist

Paul Hegraeus

Tillförordnad Kyrkoherde: Marcus Heutmann

Ersättare:

Ann-Christine Del Mestre

Helen Severinsson

Stämmoordförande och revisorer:

Stämmans ordförande: Anette Westman
Stämmans vice ordförande: Tomas Tengå
Revisorer: Daniel Reicke och Åke Nordström
Revisorsersättare: Ragnar Granelli och Pernilla Härnvall Turner 

Valberedning inför Kyrkostämma 2022: Anette Westman, Tomas Tengå, Lena Pfeiffer, Åsa Nyfeler samt kyrkoherden.