Meny

Kyrkoråd och viktiga dokument

Den 31 maj 2020 valdes det nya kyrkorådet i församlingshemmet i Zürich och på Zoom. Kyrkorådet styr kyrkans inriktning av verksamheten, beslutar om budget och ansvarar för ekonomin. Klicka här för att läsa vilka som sitter i vårt kyrkoråd. Här hittar du också viktiga dokument såsom våra stadgar.

Ordförande: Lena Borgensten 079 276 45 51, 041 710 31 lena.borgensten@svenskakyrkan.se

Vice ordförande: Åsa Nyfeler 076 675 24 72

Sekreterare: Sofia Prüller

Övriga ordinarie ledamöter:

Lena Pfeiffer

Britt Ott-Nilsson

Christina Scherer

Ingrid Thörnen

Göran Kinell

Ulla Krüger

Thomas Ljungqvist

Paul Hegraeus

Kyrkoherde: Håkan Nilsson

Ersättare:

Ann-Christine Del Mestre

Ursula Thommen

Stämmoordförande och revisorer:

Stämmans ordförande: Anette Westman
Stämmans vice ordförande: Tomas Tengå
Revisorer: Daniel Reicke och Åke Nordström
Revisorsersättare: Ragnar Granelli och Pernilla Härnvall Turner