Organisation och viktiga dokument

Vår huvudman, Rådet för Svenska kyrkan i utlandet, beslutade i våren 2021 att Svenska kyrkan i Schweiz är en stor församling från 15 augusti 2021 som leds av en kyrkoherde och styrs av ett interimkyrkoråd fram tills stämman 2022. Detta är en strukturell fråga om hur arbetet organiseras och ska inte påverka verksamheten i stort med gudstjänster och samlingar.

Den 15 augusti 2021 bildades den nya församlingen Svenska Kyrkan i Schweiz som styrs av ett interimkyrkoråd fram till stämman 2022.

Interimkyrkorådet

Marianne Ejdersten, ordförande
Lena Borgensten
Nils Bengtsson
Christina Scherer
Ariane von Forstner
Catharina Lendi
Lena Pfeiffer

Kyrkoherde Magnus Aasa

Föreningen i Zürich-Basel

Den 18:e juni 2022 hade föreningen i Zürich-Basel årsstämma och valde ledamöter enligt valberedningens förslag (se nedan dokument).

Ordförande: Lena Borgensten 079 276 45 51, lena.borgensten@svenskakyrkan.se

Vice ordförande: Christina Scherer

Datum för extra-stämma sattes till den 27:e augusti 2022.

Sidan är under arbete på grund av den pågående omstrukturereingen i Schweiz. Vid frågor om omorganisationen, kontakta Kyrkoherde Magnus Aasa +41-79-423 9351, magnus.aasa@svenskakyrkan.se.