Meny

Kyrkan kan stötta dig i en kris

Om du upplever en kris i livet, har råkat ut för en olyckshändelse eller av annan anledning behöver omsorg, stöd eller samtal, då finns vi till för dig.

Tveka inte att ta kontakt med oss när det oväntade inträffar.

 

  • Präst: 0041 79 416 77 32

    Vi besöker dig också om du är på sjukhus eller i fängelse.

    Ring ambassaden i en nödsituation

Om du är svensk medborgare och befinner dig i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp, ring ambassaden i Bern: +41 31328 70 00.

När ambassaden är stängd tryck "0" när telefonisten talar för att bli kopplad vidare till UD:s konsulära jour i Stockholm.

På natten kan du kontakta jourhavande präst