Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vid Krissituation

Så kan Svenska Kyrkan stötta dig

 Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt.

När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Präst nås på telefon: 0041 79 416 77 32

Diakon/assistent nås på telefon: 0041 79 304 14 38

I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon: 

0041 79 416 77 32

Svenska medborgare kan vid mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp ringa ambassaden i Bern:

 Telefonnummer +41 31328 70 00

När ambassaden är stängd tryck "0" när telefonisten talar för

att bli kopplad vidare till UD´s konsulära jour i Stockholm.

Svensk jourhavande präst:
Tel: +46 18 474 50 32
E-post: svar inom 24 h.
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast