Meny

Vid Krissituation

Så kan Svenska Kyrkan stötta dig

 Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt.

När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Präst nås på telefon: 0041 79 416 77 32

Diakon/assistent nås på telefon: 0041 79 304 14 38

I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon: 

0041 79 416 77 32

Svenska medborgare kan vid mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp ringa ambassaden i Bern:

 Telefonnummer +41 31328 70 00

När ambassaden är stängd tryck "0" när telefonisten talar för

att bli kopplad vidare till UD´s konsulära jour i Stockholm.

Svensk jourhavande präst:
Tel: +46 18 474 50 32
E-post: svar inom 24 h.
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast