Foto: Paul Wambugu/Obscura Media

Tillsammans för Världens barn

Var med och gör skillnad.

Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer.

Sedan starten har kampanjen samlat in över 1,7 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rätt till hälsa, skola och trygghet världen över.

Hjälp oss hjälpa genom att skänka din gåva via Ystad-Sövestads församling.
Du hittar information om hur du gör genom att klicka här.

Kollekten som samlas in under lunchkonserterna den 1 och 8 oktober går till Världens barn.

Den 9 oktober är det gudstjänst för små och stora klockan 11 i Mariakyrkan. Efteråt är det tipspromenad, till förmån för Världens barn, med start klockan 11.45 vid Latinskolan.