Foto: Albin Hillert /Ikon

Avsnitt 1 - Palmsöndagen

Söndag 5 april.

Det startar med fest, glädje och förhoppningar! Jesus kommer inridande på en åsna till Jerusalem och ryktet sprider sig och folk kommer rusandes för att ta emot honom som en befriare och räddare. I ren glädje brer folk ut sina mantlar och palmkvistar som en röd matta för honom och jublet och hyllningarna skriar. Men på andra ställen i staden smids ränker av folk som känner sig hotade. Känns tematiken igen från en bra film eller serie? Men nu är det på riktigt. Kom till oss och ta reda på mer! I mässan ingår palmblad i dramaturgin.

10.00 Sövestad kyrka Palmsöndagsmässa Präst: Jan Wenzelberg.

11.00 S:ta Maria kyrka Mässa för små och stora Präst: Rebecca Claeson.