Foto: Maria Lundström Pedersen /Luleå stift

#metoo

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av #metoo-kampanjen.

Vi har i Svenska kyrkan en nolltolerans mot sexuella övergrepp. Det betyder inte att vi är förskonade från dessa övergrepp. I vårt pastorat har vi en policy mot kränkande särbehandling. Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande har ansvar för att arbetsmiljön och för att vår arbetsplats är en plats där man kan känna sig trygg.

Bland Lunds stifts biskop Johan Tyrbergs huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Biskop Johan skriver i ett uttalande om pågående kampanj:

”Vi vet att både kvinnor och män utsätts för övergrepp, och att både kvinnor och män finns bland förövarna. Men inget förtryck och övergrepp har blivit så strukturerat och utbrett som det män utsätter kvinnor för. Det är därför naturligt att vi nu ser ett berättigat utrop av vrede och desperation. Vi har alla ansvar för att bidra till att detta leder till bättre umgängelseformer i vårt samhälle. Vi kan inte tillåta denna attityd av att någon kan ta sig rätten över en annan.

Vi lever i ett rättssamhälle. Därför måste vi motarbeta uppkomsten av lynchmobber. Ingen ska dömas utifrån en anklagelse, utan utifrån en gärning. Dessutom är centrum i vår kyrkas förkunnelse förlåtelse och försoning. Det betyder emellertid inte att vi drar ett streck över gärningar som begås eller att vi medger befrielse från konsekvenser av de gärningar som människor begår! Var och en måste ta ansvar för sina handlingar. Det betyder också att den som dömer en oskyldig eller hetsar till lynchningar måste ta ansvar för detta”. 

För övergripande frågor

Generella frågor besvaras av följande personer i Lunds stift:

Mats Berg 046-15 56 41 
Eva Wulff 046-15 56 42

För frågor gällande Ystad pastorat

Susanne Keyser, kyrkoherde, 0411-692 06