Foto: Susanna Freider Andersson

Julkrubban i S:ta Maria kyrka

Nyhet Publicerad

Nu är den äntligen på plats!

Välkommen in för att se Jesus i sin krubba. Låt fantasin flöda och lev dig in i hur det var då när han föddes en natt för mer än 2 000 år sedan. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

JESU FÖDELSE

Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes av Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus.    

Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. 

Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Det fanns inget annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall och där födde Maria sitt barn.

ÄNGLARNA BERÄTTADE FÖR HERDARNA OM JESUS

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda.

”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor.

Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

HERDARNA HITTADE JESUS NERBÄDDAD I EN KRUBBA

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur.

Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt. 

Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i julevangeliet.