Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Föredrag och samtal

Välkommen att delta i höstens samtals- och föredragskvällar.

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Både samtalskvällarna och föredragen är öppna för alla och det kostar inget att vara med.

Välkommen!

Föredrag

Föredrag i Klosterkyrkan S:t Petri Kyrkoplan i Ystad kl 19:00-20:30.

29 september

Existentiell hälsa. Sofie Thulin, fil. kand. och församlingsassistent berättar om vikten av att ha en god existentiell hälsa och vad det egentligen handlar om.

13 oktober

Vad är en ikon? Gunilla Zackari, ikonmålare som har sin ateljé i Hammars backar utanför Ystad, berättar om sin spännande konstart.

17 november

Att se, skapa, uttrycka och beröra. Rebecca Wallin, fotograf och kreatör, om sitt skapande arbete.

Samtal i Latinskolan

På Latinskolan klockan 18.30–20.
Denna termin är det prästen Magnus Persson inleder med ett kortare föredrag och därefter leder samtalen.

2 november

Varför gömmer sig Gud?

30 november

Gömmer sig människan?

Film och samtal

Verksamheten är pausad för närvarande.

Håll utkik här på vår hemsida, där vi berättar när den kommer igång igen.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad.pastorat@svenskakyrkan.se