Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Samtal, film och föredrag

Denna verksamhet håller paus under hösten 2022.

Föredrag

Föredrag i Klosterkyrkan S:t Petri Kyrkoplan i Ystad kl 19:00-20:30.

Film och samtal

Kyrkstugan i Sövestad
Klockan 18.30–21
Kvalitetsfilm visas på storduk. Samtal efteråt. Kaffe.

Samtal i Latinskolan

På Latinskolan klockan 18.30–20.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se