Foto: Albin Hillert /Ikon

Avsnitt 6 - Annandag påsk

Måndag 13 april.

Nu återstår att se vad som hände sen, vad blev det av allt? Lärjungarna skingrades först av rädsla för att också de skulle fängslas och dödas. Nu har de samlats en kort stund och låst om sig. Då helt plötsligt står Jesus, han som de sett dö, mitt ibland dem! Ja, ana rädslan och förundran! Ett spöke? Eller kan det verkligen vara sant att han uppstått? Ja, Jesus står där och lugnar de uppjagade lärjungarna och ger dem del av helig ande och skickar dem ut i världen för att fortsätta hans arbete. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, som inte alltid behöver vara igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.

Vill du också fortsätta Jesus arbete? Ta reda på mer under de kommande söndagarna då det handlar om just hur du och jag bär vidare påskens budskap: att Jesus dör för dig och mig – för att du och jag inte ska gå under utan få evigt liv när vi en gång dör. Bara för att vi tror - för att vi säger ja till Jesus.

16.00 Sövestad kyrka Emmausmässa Musik från Iona. Lovisa Stenberg, flöjt. Präst: Susanne Keyser.