Foto: John Vesterby

Ydre pastorats energisparplan

Här kan du läsa om Ydre pastorats energisparplan

Kyrkorådet i Ydre pastorat ser det som nödvändigt att minska pastoratets el- och energiförbrukning med hänsyn till kyrkans ekonomi och i solidaritet med privatpersoner, offentlig sektor och näringsliv. Kyrkan måste, liksom alla i vårt samhälle, bidra till en minskad elförbrukning. Skälen är uppenbara. Elbristen driver upp priserna och högre priser leder till varsel och högre arbetslöshet samt högre inflation och blir elbristen allvarlig kan elen komma att stängas av vilket får oöverblickbara konsekvenser.

Kyrkorådet har därför tagit följande beslut 221006: (Observera! Gudstjänstplaneringen för veckorna 2-13 är ännu inte klar)

  • De dop och vigslar som redan är bokade genomförs, men frågan ställs om dopet kan flyttas till något av de tre församlingshemmen: Norra Vi, Asby eller Österbymo. Nya bokningar av dop och vigslar hänvisas till de tre nämnda församlingshemmen eller till de söndagar då vissa kyrkor är uppvärmda för gudstjänst. Dop och vigslar kan även ske i hemmen eller annorstädes.
  • För begravning hänvisas i första hand till Kyrksalen i Österbymo, Sund* eller Västra Ryds kyrkor. I andra hand till annan kyrka.
  • Svinhults kyrka stängs för gudstjänster veckorna 45/2022-13/2023.
  • Sunds kyrka stängs för gudstjänster under samma period med undantag för första advent och julnatten. I övrigt sker sammankomsterna i Kyrksalen och församlingshemmet.
  • Norra Vi kyrka stängs för gudstjänster under samma period med undantag för adventskonserten 26/11 och Luciakonserten den 11/12.
  • Asby och Torpa kyrkor stängs för gudstjänster under samma period med undantag för gudstjänsten första advent och julotta i Torpa kyrka samt musikgudstjänst i Asby kyrka den 6/1. I övrigt sker sammankomsterna i Asby församlingshem eller i hemmen.
  • I Västra Ryd förläggs enklare gudstjänster till Rydängskyrkan och mindre sammankomster som elvakaffe, församlingsråd, syförening till hemmen eller Rydängskyrkan. Kyrkan värms upp för högmässa på Domsöndagen, Festgudstjänst på första advent, Julspel den fjärde advent samt högmässa på Nyårsdagen.
  • Temperaturen kommer att sänkas till 19 grader på pastorsexpeditionen och i församlingshemmen samt i de kyrkor som värms upp för gudstjänst.
  • Öppethållandet av kyrkorna kommer att fortsätta på helgerna även vintertid i mån av tillgång till nyckelpigor (volontärer som åtar sig att öppna och stänga).

Kommer energiläget att förvärras än mer och det blir frågan om ransonering av elen, så kommer vi få ta nya beslut.

Vi värnar om att vara kyrka, inte minst i svåra tider och försöker tillsammans hitta vägar att vara det.

För aktuell information gällande enskild gudstjänst eller verksamhet se pastoratets kalender för mer information.

Dessa åtgärder införs från och med den 7/11 2022.

*Förutsatt att borrning sker för bergvärme och när denna är inkopplad.