Utflykt med Sund-Svinhults församling

Studiebesök i Rimforsa pastorat

Söndagen den 5 maj åkte Sund-Svinhults församling på studiebesök till Rimforsa pastorat. Vi blev väl mottagna av kyrkoherde Sara Olofsson och församlingsmedlemmar. Dessutom träffade vi f.d kyrkoherde Fredrik Lennman som har arbetat i Ydre. Våra församlingsbor tittade på lösningar för hur församlingsverksamhet kan se ut i kyrkan. 

Först besökte vi Svinhults systerkyrka - Hägerstads kyrka.
Sedan tittade vi på kyrkan i Oppeby. Studiebesöket avslutades med att vi deltog i gudstjänsten.