Orgelkonsert - Währinger Bach

Nyhet Ändrad

I en serie av konserter i samarbete med kyrkorna i Währing (18.Bezirk) spelar vår organist Katharina Hieke Bach. Bach i Währing - rund om bäcken Währinger Bach Nästa konsert är kammarmusik och orgel i vår egen kyrka på Genzgasse. Kl 20 spelar Katharina Hieke och musiker i Sala Terrena.

Snart dags för fjärde konserten - i Sala Terrena, Gentzgasse 10 i Svenska Kyrkan. 20:00-20:25, kammarmusik och orgel i ramen av Lange Nacht der Kirche. Det finns mer som händer då. Program kl 18-21:30 - se annan plats här på sidan.

Mehr Info om konsertserien hittar du på bach.svenskakyrkan.at

Mellan Genzgasse och Währingerstraße flöt tidigare Währinger Bach - den finns fortfarande, men mest under jord. Det här konsertsamarbetet mellan olika katolska och evangeliska kyrkor i Währing, påminner om den sammanbindande strömmen i det 18:e distriktet. Vi kommer informera vidare här om kommande konserter.

Interiöra och exteriöra bilder på kyrkan i Wien
Foto: Anders Nilsson