Foto: V Karlsson

Musikgudstjänst - Ekumenisk mässa

Nyhet Publicerad

Musiker och Svenska Kyrkans Kör under musikalis ledning av Katharina Hieke. En ekumenisk mässa ledd av Peter Styrman i Svenska Kyrkan. Lördag 22/6 kl 18:30.

Katharina och Peter summerar sina år i Wien för den här gången med en härlig musikmässa tillsammans med musiker och kör, i form av en ekumenisk mässa tillsammans med vår katolska grannförsamling. Efter gudstjänsten blir det knytkalas på innergården för alla! 

Katharina Hieke, Kantor Foto: UHK