Barnkören uppträder i kyrkan på Gentzgasse Wien
Foto: Anders Nilsson

Barnkör från 6 år

TONPRICKARNA

När?  Söndagar kl. 12.30-13.00 (efter gudstjänsten och lite fika).
Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10.

För våra lite större barn, från 6 år och uppåt, har vi barnkören TonPrickarna. Vi lär oss sjunga unisont samt prövar på stämsång i form av kanon och växelsång. Oftast sjunger vi på svenska! 

Kören vänder sig till både tjejer och killar och medverkar regelbundet i gudstjänster och konserter i kyrkan. I december är det luciatåg och julsånger!

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke, Kantor/Assistent, Körledare och musiker.
Tel: 0699-19477215 (auch Deutsch sprechend)
Mail: kantor@svenskakyrkan.at