Ungdomscafé

Ungdomscaféet är för dig som går i årskurs 6 och uppåt

Tillsvidare är ungdomscaféet vilande.


Vid frågor slå en pling till Helén Meijer 044- 31 00 24 eller skicka ett sms till  0709-704512.