Musikverksamheten i Linderöd och Äsphult

Kyrkomusik innebär många möjligheter till gemenskap och glädje!

Äsphults-Linderöds kyrkokör

Välkommen att sjunga med oss!