Foto: Peter Barvestedt

Kyrkogårdsvandring

på Västra Vrams kyrkogård. Onsdag 24 juli kl 19.00 - 20.00. Dan Olsson berättar och visar de olika gravskicken. Samling utanför Västra Vrams kyrka. Varmt välkomna!