Västra Vingåkers kyrka
Foto: Maud Petterson

Västra Vingåkers församlingsråd

I grunden är församlingsrådet "en grupp som, med församlingen som bas, hjälper och stödjer gudstjänstlivet i församlingen".

Utöver att hjälpa och stödja gudstjänstlivet har församlingsrådet fått ett utökat mandat som innebär att:

  • Församlingsrådet ska vara församlingens styrelse. Det har ansvar för att fullgöra de grundläggande uppgifter som församlingen har enligt kyrkoordningen och församlingsinstruktionen.
  • Församlingsrådet har yttranderätt och insyn i allt som rör församlingen och ska delta i pastoratets budgetprocess.
  • Församlingsrådet ska sätta upp mål för församlingens verksamhet byggt på församlingsinstruktionen och anvisningar från kyrkorådet.
  • Detta är några av de uppgifter som föreslås hanteras av församlingsrådet.
  • Församlingsrådet föreslås att nomineras av församlingen, ett antal (minst 5 st) intresserade och engagerade personer som bor inom pastoratet. Rådet utsers sedan av kyrkofullmäktige.

I församlingsrådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen.  Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Västra Vingåkers församlingsråd består av X ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden. Kyrkorådet sammanträder c:a en gång per månad utom under sommaren.

Protokoll från V. Vingåkers församlingsråd

Deltagarlista för Församlingsråd i Västra Vingåkers församling

Namn Roll

Jansson, Karl-Erik                 Komminister

Jäger, Stefan                        Ledamot

Karlsson, Margareta              Ledamot

Karlsson, Lars Gunnar           Ordförande

Larsson, Lena                       Ledamot

Lind, Ingvar                          Ledamot

Lindfors, Inger                      Ersättare

Lundgren, Isabella                 Ersättare

Palm, Therese                       Ersättare

Persson, Ann-Mari                Ledamot

Pettersson, Sven-Arne          Ledamot

Rask, Erika                            Ersättare

Widén, Arnold                       Ersättare

Västra Vingåkers församling Församlingsråd