Foto: Magnus Aronson /IKON

Sorgegrupper

Att förlora den man delat sitt liv med är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Det tar tid att bearbeta förlusten och att lära sig att leva på nytt.

Av erfarenhet vet vi att det kan betyda mycket i det fortsatta sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten.

Samtalsgrupperna är inte tänkta som krisgrupper i samband med dödsfall, utan det bör ha passerat en viss tid innan du deltar.

Grupperna leds av en präst och/eller diakon och träffas sex till åtta gånger. Vid varje tillfälle samlas gruppen kring ett tema. Man får naturligtvis bäst behållning om man deltar varje gång.

Grupperna är kostnadsfria och många arbetsgivare beviljar ledighet för deltagande. Du är välkommen oavsett tro och livsåskådning.

Om du inte vill/kan delta i en grupp, erbjuder diakoner och präster även enskilda samtal.

Sorgegrupper startar regelbundet. Kontakta församlingsexpeditionen, tel. 0151-141 00, för mer information.