Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker Besöks- och postadress: Storgatan 70, 64330 VINGÅKER Telefon:+46(151)14100 E-post till Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Österåkers församlingsråd

I grunden är församlingsrådet "en grupp som, med församlingen som bas, hjälper och stödjer gudstjänstlivet i församlingen".

Utöver att hjälpa och stödja gudstjänstlivet har församlingsrådet fått ett utökat mandat som innebär att:

Församlingsrådet ska vara församlingens styrelse. Det har ansvar för att fullgöra de grundläggande uppgifter som församlingen har enligt kyrkoordningen och församlingsinstruktionen.

Församlingsrådet har yttranderätt och insyn i allt som rör församlingen och ska delta i pastoratets budgetprocess.

Församlingsrådet ska sätta upp mål för församlingens verksamhet byggt på församlingsinstruktionen och anvisningar från kyrkorådet. Detta är några av de uppgifter som föreslås hanteras av församlingsrådet.

Församlingsrådet föreslås att nomineras av församlingen, ett antal (minst 5 st) intresserade och engagerade personer som bor inom pastoratet. Rådet utsers sedan av kyrkofullmäktige.

I församlingsrådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Österåkers församlingsråd består av X ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden. Kyrkorådet sammanträder c:a en gång per månad utom under sommaren.

Deltagarlista för Församlingsråd i Österåkers församling

Namn                                                         Roll

Andersson, Gunborg                                   Ledamot

Andersson, Sigvard                                     Ledamot

Artus, Brunhilde                                          Ersättare

Bertilsson, Christer                                     Ledamot

Carlstedt, Per                                             Ordförande

Carlstedt, Sara                                           Ersättare

Hultgren, Ingrid                                          Ersättare

Jansson, Karl-Erik                                       Komminister

Lind, Kjell                                                   Ledamot

Olausson, Ann-Christine Rönn                     Ledamot

Persson, Arne                                             Ersättare

Rosén, Birgitta                                            Ledamot

Vogt, Peter                                                Ledamot

Österåkers församling Församlingsråd