Högsjö Gårds kapell
Foto: Per Hökpers

Högsjö Gårds kapell

Högsjö Gårds kapell är ett privatägt kapell med anor från 1700-talet.

Högsjö gårds kapell är populär för dop och vigslar under sommarhalvåret. Församlingen ordnar öven sommarmusik här under juli och augusti.

För att boka dop eller vigsel i Högsjö gårds kapell, kontakta församlingsexpeditionen tel. 0151-141 00

Läs mer om Högsjö Gårds kapell