Foto: Emma Dahlbäck /IKON

Engagera dig

Våra församlingar bärs av engagerade frivilliga. Att vara volontär i Svenska kyrkan kan innebära många olika saker - det finns ett uppdrag för alla.