Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Nya restriktioner från 1 december

Vreta klosters församling följer noggrant utvecklingen kring pandemin och anpassar verksamheten efter våra myndigheters råd och restriktioner. I nuläget är det inte aktuellt att kräva vaccinationsbevis av deltagare i våra gudstjänster, konserter m.m. Däremot kommer vi inte att ta in fler än 100 deltagare exklusive funktionärer. Med tanke på våra lokalers storlek kan det vid olika tillfällen bli aktuellt att sätta en lägre gräns på deltagarantalet. Som funktionär räknar vi t.ex. präst, kyrkomusiker, vaktmästare, tekniker, kyrkvärd -däremot inte körsångare. För att i möjligaste mån undvika att någon skall nekas tillträde har vi planerat för dubblering av bl.a. krubbsamlingarna i Vreta kloster, Flistad och Stjärnorp samt musikgudstjänsten på annandag jul. Vi kommer dock inte att ta emot föranmälan, så dessvärre går det inte att garantera att plats vid alla tillfällen. Denna information kommer att uppdateras fortlöpande. Följ våra myndigheters uppmaningar, framförallt ber vi den som har minsta förkylningssymtom att stanna hemma. 

Emil Stenhammar, kyrkoherde, 3 december 2021.