Ingrid Holmgren

Ingrid vigs till präst i juni och kommer tjänstgöra i Vreta kloster under sitt första år.

Hej!

Mitt namn är Ingrid Holmgren och jag kommer den 12 juni att vigas till präst i Svenska kyrkan i Linköpings domkyrka. Efter vigningen har jag av stiftet blivit placerad som pastorsadjunkt i Vreta klosters församling för att göra mitt första år som präst – det så kallade missivåret. Jag gläder mig över att ha hamnat just i Vreta kloster församling och ser fram emot att få lära känna bygden och församlingen!

Ursprungligen kommer jag från Ingarö i Stockholms skärgård men är uppväxt i Höör i Skåne med mamma, pappa och tre syskon. Alltsedan jag var barn har mina föräldrar tagit mig till många olika kristna sammanhang, samfund och gemenskaper. Detta tror jag har präglat mig positivt och bidragit till min tro på att Kyrkan är en, med plats för många uttryck och inbördes gemenskaper. Min uppväxt har även präglats mycket av musik (inte minst körsång i olika genrer och konstellationer) samt andra estetiska uttryck som dans och teater. Intressen som hänger i än idag!

Under tonåren fördjupades mitt engagemang i Svenska kyrkan men tanken på att bli präst var fortfarande inte planterad. Efter ett volontärår som barn- och ungdomsledare i katolska kyrkan i London flyttade jag till Lund för att börja läsa till språklärare. Livet tog dock en annan vändning och 2009 bar det av till Linköping för att börja läsa teologi. Jag stortrivdes med de teologiska studierna, fann fina församlings- och bönegemenskaper i Linköping och en längtan att få arbeta i kyrkan växte sig starkare. Jag skulle vilja uttrycka det som att mitt kall till prästtjänsten varit ett frö med ganska långsam men tålmodig tillväxt. Vår Herre har vattnat varsamt.

Efter fyra års teologistudier gjorde jag antagning för stiftet, blev antagen prästkandidat och samma sommar (2013) föddes min och min make Emils dotter, Alma. Nu väntar vi vårt andra barn som beräknas i slutet av september. Det innebär att jag endast hinner vara i tjänst i församlingen under sommaren för att därefter ta en paus från missivåret med föräldraledighet. Förväntan är stor – både att få komma ut i tjänst och att få välkomna en ny familjemedlem!

Att som präst få möta medmänniskor i livets alla skiftningar, dela tro och liv i en församlingsgemenskap och att få bli använd i Kyrkans tjänst finner jag meningsfullt, utmanande, ödmjukande och inte minst roligt! Under min tid i Vreta kloster är min förhoppning att jag ska få lära känna församlingen och bygden och få bli en del av den. Jag hoppas och tror att min tid i Vreta ska ge mig erfarenhet och trygghet i prästtjänstens skiftande delar. Och jag hoppas och tror att Gud ska fortsätta leda och bistå mig, med församlingens hjälp, i nästa steg på kallelsens väg. Jag hoppas att vi ses!

Bästa hälsningar,
Ingrid

5 snabba

1. Tre saker du inte kan vara utan i ditt liv?
Psalmboken, saltlakrits, mina glasögon…

2. Din favoritkyrka?
Linköpings domkyrka

3. Vad får dig att skratta?
Mycket! :) Men jag är särskilt svag för brittisk humor.

4. Plats du gärna återvänder till?
Ingarö, ”min” gröna oas och kraftkälla.

5. Vilken bok läste du senast?
Avslutade just ”Invandrarna”. Den andra delen av den fantastiska Utvandrarserien av Vilhelm Moberg.