Meny

Träffar för daglediga

I Flistad och Stjärnorp anordnas träffar för dem som är lediga under dagen. Det är en öppen gemenskap med programpunkt, kaffe och andakt.

Tid respektive tillfälle: 14.00-16.00

Våra träffar under våren 2020

28 januari - Stjärnorps sockenstuga
Ulf Törnqvist visar träslöjd och berättar.

4 februari - Flistads församlinghem
Emil Stenhammar kommer och presenterar sig.

25 februari - Stjärnorps sockenstuga
Fettisdagen - semlor

3 mars - Flistads församlingshem
Jan Björkman berättar om sitt liv som flygare

7 april - Flistads församlingshem

28 april - Stjärnorps sockenstuga

Välkommen till öppen gemenskap med program, kaffeservering och andakt.
Har du frågor, kontakta diakon Britta Karlsson.

Kontaktperson

Britta Karlsson

Diakon