Meny

Träffar för daglediga

I Flistad och Stjärnorp anordnas träffar för dem som är lediga under dagen. Det är en öppen gemenskap med programpunkt, kaffe och andakt.

Tid respektive tillfälle: 14.00-16.00

Våra träffar under hösten 2020

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer när vi kan återuppta våra träffar för de som är daglediga. 

Välkommen till öppen gemenskap med program, kaffeservering och andakt.
Har du frågor, kontakta diakon Britta Karlsson.

Kontaktperson

Britta Karlsson

Diakon