Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Voxtorps församling

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er och jag är med er alla dagar till jordens slut. Matt:28 18-20.

Voxtorps församling ligger ca en mil sydöst om Värnamo och har ca 1400 medlemmar.
Församlingen har mycket av sin verksamhet förlagd till Ansgarsgården och dess kyrka, mitt i Bors samhälle. Under sommaren används dock Voxtorps kyrka betydligt mera. Den ligger ca 2 km utanför samhället. Särskilt uppmärksammad är "Vägkyrkan" under tre veckor i juli.
Mässan är i centrum i vår församling. Varje onsdag ( utom under sommaren ) firas "Veckomässa" i Ansgarsgårdens kapell.  Minst var annan söndag firas mässa.
Välkommen till våra gudstjänster, körer, barn- och vuxenverksamhet. Församlingen är känd för sin inrikting på pilgrimsarbete med pilgrimsresor, pilgrimsvandringar etc.