Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tånnö församling

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem; "Frid åt er alla" Joh 20:19.

Tånnö församling ligger utmed sjön Vidöstern, ca 1 mil söder om Värnamo.
Församlingen har ca 350 medlemmar. Här är en vacker jordbruksbygd med öppet landskap. Möjligheten att bo och bygga utmed sjön har bidragit till en positiv utvecklingen av församlingen.
Församlingen är känd för sitt stora ekumeniska engagemang samt ett bra samarbete med föreningar och skola i bygden.
Unga familjer vill engagera sig i församlingen och under hösten 2017 startar vi söndagsskola  i samband med gudstjänster som har en välkomnande och öppen  karaktär för alla åldrar.
Välkommen till vår församlings alla gudstjänster och verksamhet!