Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gällaryds församling

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, den frukt som består...." Joh 15:16.

Gällaryds församling ligger 18 kilometer sydöst om Värnamo. och 8 km utanför Bors samhälle.
Församlingen har ca 450 medlemmar.
Mässan är församlingens mittpunkt. Därför firar vi i Gällaryds församling mässa minst var annan söndag.
Vi har många mötesplatser i församligen, bl a som bibelstudier, körverksamhet och ett omfattande barn/ungdomsarbete. Under hela sommaren hålls "Fredagsbön" i Gällaryds kyrka kl 19. Efteråt serveras kaffe. 
I Gällaryds församling finns också Ohs Kyrka, en bruks- och stiftelsekyrka, där det firas gudstjänst ca två gåner i måndaden.
Församlingen är känd för sitt stora engagemang för sin bygd och har många och djupa kontakter med skola, Hembygdsförening, Samhällsförening etc.
Välkommen till vår församlings alla gudstjänster och verksamhet.