Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kör/Musik

Sjung mitt hjärta sjung...

 

Tycker du att det är roligt att sjunga i kör?
Vet du om att körsång är friskvård för själen?
Körsång ger lika mycket energi som det ger lugn och harmoni.

I vår församling finns ett rikt körliv med många olika körer och för alla åldrar. Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och andra musikaliska händelser.

Fränninge församlingshem
Körledare Ingela Bertilsson, 0706-488672

Torsdagar

Stjärnorna 6-årsgrupp - åk 1 kl.14.30-15.10. Start 24 januari
Stella Mix åk 2 - åk 6 kl.15.30-16.30. Start 24 januari

OBS! Körfritids

Under torsdagseftermiddagen erbjuder vi körfritids. När du inte sjunger kan du fika, spela spel, pyssla, göra läxor mm. Lena Carlsson och Tova Hansson Fridh finns på plats. Körfritids är öppet till kl.16.30

Kyrkokören Himlaröster: Blandad vuxenkör från 13 år och uppåt kl.19.00-20.30
Start 24 januari

Drängakören: Manskör, övar ca var tredje söndagskväll kl.19.00-21.00.
Start 27 januari

Spontankören är precis det som ordet Spontan betyder. En öppen kör för alla. Och den riktar sig till dig, som just den dagen känner för och har tid att sjunga i kören. Vi träffas tre kvart innan gudstjänsten börjar och övar igenom dagens tre sånger.
3 februari i Brandstads kyrka kl. 18.00
10 mars i Öveds kyrka kl.11.00
14 april i Ö Kärrstorps kyrka kl.11.00
21april i Vollsjö kyrka kl.11.00

Sångarhälsningar Ingela Bertilsson

Hyr Öveds kyrka och Fränninge kyrka till konserter!

Kyrkorna är fantastiska konsertrum.
För mer information kontakta pastorsexpeditionen 0416-301 07