Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vittinge församlings bårtäcke

Bårtäcket är ett dekorativt hantverk som läggs över begravningskistan som ett alternativ till dyrbara kistor med blomuppsättningar.

Församlingens bårtäcke är en gåva av Elise Friberg och hennes framlidne make Martin. Bårtäcket mottogs av kyrkorådets vice ordförande 2006-2009, Per Eide Svensson, vilken även framförde församlingens varma tack för gåvan.

Bårtäcket är vävt av konstnären Ulla Welin, som anknutit till Albertus Pictors målningar i kyrkan.