En ung kvinna tänder ett ljus på en grav.

Känner du ansvar för en grav? Anmäl dig som gravrättsinnehavare!

Nyhet Publicerad

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.

En gravrättsinnehavare är den som är ytterst ansvarig för en grav. Innehavaren bestämmer vem som får sättas ned i graven och hur gravvården ska se ut. Samtidigt ansvarar hon eller han för att graven hålls i ett acceptabelt skick.

Sedan 2014 har vi efterlyst gravrättsinnehavare. Många har anmält sig sedan dess, men många gravar saknar fortfarande innehavare. Ibland kan det bero på att en grav är så gammal att det inte längre finns några anhöriga. Men det kan också handla om att man glömt anmäla ny innehavare efter att en tidigare innehavare gått ur tiden.

Från och med den 1 januari 2020 kommer vi börja återta gravar för ny upplåtelse, i de fall vi inte har kunnat få tag på någon innehavare och gravrätten gått ut.